Stad sluit samenwerking af met De Tondeldoos in kader van strijd tegen (kinder)armoede

Met deze samenwerkingsovereenkomst ondersteunen we de basiswerking van vzw De Tondeldoos financieel met 21.000 euro per jaar voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

De Tondeldoos is geen onbekende in Dendermonde, hun werking strijdt al 15 jaar tegen (kinder)armoede in onze stad. De Tondeldoos komt op voor de belangen van kinderen en gezinnen in armoede en ondersteunt hen op psychisch, sociaal, materieel en financieel vlak. Zestig vrijwilligers zetten zich dagelijks in om mensen in armoede te helpen om hun eigen krachten en het geloof in zichzelf terug te vinden. Met centraal het belang van de kinderen, zonder hierbij de gezinscontext uit het oog te verliezen. Hun kansen op onderwijs gaaf houden is een van de speerpunten in de werking.                                                                                      

De stad beschikt, onder andere met het Sociaal Huis, over een ruim aanbod aan hulp- zorg- en dienstverlening. Vanuit een regierol vormt de stad samen met lokale partners een lokaal sociaal beleid. De Tondeldoos is één van die partners. Sommige inwoners vinden niet de weg naar dit aanbod door armoede en (sociale) uitsluiting. Dit heeft tot gevolg dat deze kwetsbare groepen hun rechten op hulp en ondersteuning niet kennen en ook niet benutten.

De Tondeldoos bereikt deze gezinnen wel. De huisbezoekers van De Tondeldoos gaan langs bij deze gezinnen, kennen hun noden en ondersteunen hen om hun weg te vinden in de wirwar van diensten. De stad en De Tondeldoos willen de komende jaren samenwerken om deze gezinnen en kinderen in armoede en uitsluiting hun rechten op hulp en ondersteuning maximaal te garanderen.

Hierbij neemt het Kinderfonds De Tondeldoos de rol van laatste vangnet op: gezinnen die door de mazen van het sociaal vangnet vallen “eerste hulp” bieden, een vertrouwensrelatie opbouwen en hen ondersteunen bij hun vraag naar hulp en steun die door de officiële instanties wordt geboden. Daarnaast neemt De Tondeldoos ook een belangrijke signaalfunctie op. Mensen in armoede zijn het best geplaatst om aan te geven wat goede oplossingen zijn en hoe we de kloof tussen armoede en de aanpak van de armoede kunnen verkleinen. In die zin weet De Tondeldoos wat er leeft bij dit moeilijk bereikbare doelpubliek. De Tondeldoos kan hun noden, de uitsluitingsmechanismen signaleren en samen met de stad en andere partners naar oplossingen zoeken. Vanuit die expertise houden zij de vinger aan de pols. Op basis van deze signalen kan het Sociaal Huis en bij uitbreiding het lokaal bestuur, waar mogelijk, zijn werking bijsturen in functie van deze doelgroep.

Via deze overeenkomst verankeren we de financiële middelen voor De Tondeldoos en bekomen we een duurzame samenwerking tussen De Tondeldoos en het lokaal bestuur. Deze overeenkomst sluit aan bij werf 9 ‘kinderarmoede aanpakken’ uit het meerjarenplan #project9200.

Dit artikel werd gepubliceerd op 16 oktober 2020.