Vier winnende projecten voor het burgerbudget 2021

De winnende projecten voor het Dendermondse burgerbudget 2021 zijn bekend! #project9200

Via het burgerbudget kunnen inwoners sinds 2020 mee aan de toekomst van Dendermonde bouwen door ideeën in te dienen en mee te stemmen via het digitaal inspraakplatform Denk mee(r) voor Dendermonde.

Er werden in totaal 26 ideeën ingediend. Elf projecten voldeden aan de voorwaarden en daarvan hadden vijf projecten meer dan 100 stemmen. Deze vijf indieners kregen de kans om hun project voor te stellen aan de beoordelingscommissie. Nadien werden deze besproken en geanalyseerd. Vier ideeën werden verkozen op basis van het algemeen belang voor Dendermonde, maar vooral de eigen inbreng van de indieners gaf de doorslag.

Vier geselecteerde projecten voor het burgerbudget 2021

 • 6.000 euro - Fruit je stad
  Idee van Johan Craemers: Op verschillende openbare plaatsen in de stad fruitbomen en/of -struiken planten, voornamelijk op ‘verloren’ ruimtes. Burgers kunnen in een eerste projectfase zelf locaties voorstellen, die gebundeld afgestemd worden met de dienst groenbeleid. Het is daarnaast ook de bedoeling dat inwoners meter-/peterschap over deze boom nemen. Het project mikt op de aanplant van max. een 100-tal bomen.

 • 5.000 euro - Plaatsen van openbare schaaktafels
  Idee van Kristof Brys: Een aantal weerbestendige buitenschaaktafels plaatsen met zitplaatsen in parken en op kleine pleinen, ook aangepast voor rolstoelgebruikers. Bv. op de Groene Dender.

 • 500 euro - Yogapad Shanta
  Idee van Chantal De Laet: Een yogapad aanleggen in de natuur waar op een 20-tal plaatsen een yogaoefening kan gedaan worden aan de hand van een bord met uitleg.

 • 550 euro - Samen tegen menstruatiearmoede
  Idee van Lies Knapen: Als burgerinitiatief willen de indieners dat de stad een omgeving wordt waarin menstruatie geen taboe meer is en waar alle burgers vlot toegang hebben tot menstruatiemateriaal, ongeacht het inkomen. Ze voorzien een aantal inzamelboxen en promotie-/sensibiliseringsmateriaal.

De stadsdiensten gaan nu samen met de indieners aan de slag om verdere praktische uitwerking te bespreken. Daarbij zullen de indieners een overeenkomst ondertekenen om de uitvoering van de projecten te starten. Alle projecten moeten binnen de twee jaar uitgevoerd worden.

Hou zeker onze stadskanalen in de gaten om de voortgang van deze projecten te volgen!

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 oktober 2021.