Hakhoutbeheer in Dendermonde

Tussen 1 november en 15 maart plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hakhoutbeheer langs de N41 en N17 in Dendermonde. Ook de Vlaamse Waterweg start met het hakhoutbeheer langs bermen en oevers van waterlopen.

Hakhoutbeheer voor een gezond en veilig groen scherm  

Deze winterperiode voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Dan verloopt de sapstroom trager en zijn de bomen minder kwetsbaar. Dit lijkt voor veel mensen een drastische maatregel, maar het is een meerwaarde voor de natuur. Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Daarnaast draagt het ook bij tot de veiligheid doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen.

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer. Hakhoutbeheer vindt plaats tussen 1 november 2021 en 15 maart 2022.

Hakhoutbeheer langs Dender en Oude Dender

De Vlaamse Waterweg start met het hakhoutbeheer op de bermen en oevers langsheen onze waterlopen. De werken starten begin november en duren tot en met midden maart. 

Met dit hakhoutbeheer onderhouden we bomen en struiken langs onze jaagpaden en waterlopen. Daarbij worden ze tot op een twintigtal centimeter boven de grond afgezaagd, de wortels worden niet verwijderd. Zo kunnen gewassen in de volgende seizoenen weer uitschieten en op termijn een nieuw groenscherm vormen. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting langs de oevers en een diverser ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem, waardoor voorjaarsbloeiers en andere planten beter kunnen groeien. 

We voeren deze werken uit in de najaars- en voorjaarsperiode omdat de bomen dan niet in het blad staan, de bomen minder kwetsbaar zijn en de vogels niet broeden. We pakken de zones geschrankt aan op beide oevers van elke vaarweg om zo de visuele impact te beperken. Het hakoutbeheer is vastgelegd in het bermbeheerplan, dat werd opgemaakt in samenwerking met verschillende partners en is goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

Dit artikel werd gepubliceerd op 29 oktober 2021.