Nieuwe fietssnelwegen en nieuwe goederensporen

Infrabel zal twee nieuwe uitwijksporen in Dendermonde en Lebbeke realiseren langs de bestaande spoorlijn Dendermonde-Mechelen, meerbepaald tussen de Winningstraat (Dendermonde) en de Mandekensstraat (Lebbeke).

De stad ondersteunt deze inspanningen om goederenvervoer over het spoor attractiever te maken zodat er minder vrachtverkeer op de baan is.

Aanleg fietssnelwegen

De provincie Oost-Vlaanderen zal in dezelfde zone de aanleg van twee fietssnelwegen voorzien:

  • Deel van de fietssnelweg F44 (Gent-Dendermonde-Mechelen). Hierdoor is er een fietsveiligere link tussen Buggenhout/Lebbeke en Sint-Gillis met in het verlengde het station en het centrum van Dendermonde.
  • Deel van de fietssnelweg F19 (Dendermonde-Boom) waarvan in het verleden al het deel tussen Hoogveld en de Fabriekstraat in Baasrode werd gerealiseerd. Hierdoor is er een fietsveiligere link tussen Baasrode/Briel en Sint-Gillis met een betere fietsaansluiting op de straat Driebek van het bedrijventerrein Hoogveld.

Op de foto zie je de kaart van de fietssnelwegen. Bron: www.fietssnelwegen.be

Waterhuishouding

Gekoppeld aan deze spoor- en fietsinfrastructuurwerken, willen de stad en de waterloopbeheerder ‘Polder Vlassenbroek’ ook werken uitvoeren aan de waterhuishouding in het projectgebied. Belangrijkste verandering daarbij is een beperkte verlegging van de loop van de Volaardebeek i.f.v. ‘ruimte voor water’.

Door de bijkomende spoor- en fietsinfrastructuur blijft er onder de brug van de N41 onvoldoende ruimte over om de huidige weg voor autoverkeer Driebek daar nog te behouden. Deze sluiting voor het autoverkeer is aanvaardbaar omdat Driebek hier geen erftoegangen ontsluit. Hierdoor kan een route voor sluipverkeer tussen Hoogveld en de woonwijken van Sint-Gillis (via Hoeksken en/of Winningstraat) worden afgesloten wat de verkeersleefbaarheid in Sint-Gillis ten goede zal komen.

Om dit totaalproject te kunnen realiseren, zijn enkele (gedeeltelijke) onteigeningen van percelen onvermijdelijk. De gesprekken met de betrokken eigenaars lopen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 5 november 2020.