Duivenoverlast in Dendermonde

Wilde duiven zorgen voor ernstige overlast. Het lokaal bestuur onderneemt heel wat acties om de populatie onder controle te houden. Het is verboden duiven of andere wilde dieren te voederen.

Het lokaal bestuur onderneemt al heel wat acties op het openbaar domein om de overlast vanĀ  wilde duiven te beperken. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen we aan de bevolking om geen wilde duiven of andere wilde dieren te voederen. Mogen we ook vragen om duivennesten aan uw eigen woning zo vlug mogelijk te verwijderen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 november 2020.