Beperking op occasionele niet-commerciële verkopen

De provinciegouverneur besliste dat occasionele niet-commerciële verkopen aan huis, via afhaal of levering tot en met 13 december verboden zijn, tenzij deze (voor)bereid, afgehaald of geleverd worden door een professionele aanbieder.
Dit betekent bv. dat verenigingen niet zelf take away mogen organiseren als alternatief voor hun jaarlijks eetfestijn. Of dat verenigingen niet huis-aan-huis wafels mogen verkopen.
 
De gouverneur maakt wel een uitzondering voor bedelingen- en afhalingen georganiseerd door de lokale overheid of door humanitaire organisaties in het kader van humanitaire hulp voor mensen in precaire situaties.
Dit artikel werd gepubliceerd op 5 november 2020.