Ophok- of afschermingsplicht van pluimvee blijft van kracht

Vanaf zondag 15 november geldt een algemene ophok- of afschermingsplicht voor alle vogels en pluimvee. Deze maatregel tegen vogelgriep is voor onbepaalde duur van kracht.
  • Wie als particulier kippen heeft, moet deze dieren ophokken of afschermen met netten. Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen.
  • De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
  • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

Het eten van eigen eieren of kippenvlees vormt geen enkel gevaar. De verplichting geldt ook voor particuliere houders van siervogels en duivenmelkers. 

Voor de professionele pluimveehouders gelden al sinds 1 november preventieve maatregelen. De regels gelden zowel voor pluimvee als overige andere vogels. De bijkomende maatregelen volgen uit de vastgestelde besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus bij drie wilde vogels in Oostende enkele dagen geleden.

Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokkenen om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

Meld dode wilde (water)vogels via gratis nummer

Als je in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerkt, meld je dit via het gratis telefoonnummer 0800-99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Dit artikel werd gepubliceerd op 8 januari 2021.