Winterdienst 2020-2021: 15 extra km fietspaden in winterbeheer

De voorbije maanden zijn de strooiroutes van de lokale fietspaden i.s.m. de Fietsersbond en het Agentschap Wegen en Verkeer grondig onder de loep genomen.

Werf 6 - Veilig fietsen maakt deel uit van de 10 werven van het lokaal bestuur #project9200. Het bestuur maakt hiermee duidelijk dat veilig fietsen een prioriteit is in het meerjarenplan. De stad beheert de openbare wegen samen met o.a. het Agentschap Wegen en Verkeer die instaat voor het onderhoud van de gewestwegen (en fietspaden) die over ons grondgebied lopen.

Vanuit het fietsroutenetwerkplan werden de bestaande strooiplannen geoptimaliseerd, rekening houdend met de extra kilometers fiets(snel)wegen die in de huidige legislatuur nog verwezenlijkt worden.

Het resultaat hiervan is een nieuw strooiplan voor de fietspaden waarin circa 15 kilometer fietspaden extra in het winterbeheer worden opgenomen. Om deze upgrade logistiek te kunnen ondersteunen, keurde het college op 10 augustus 2020 de aankoop van een extra pekelstrooier voor de fietspaden en de uitbreiding van de pekelaanmaakinstallatie goed. Goed voor een investering van 55.000 euro.

Er staan door deze bijkomende investering naast 2 vrachtwagens om de gemeentewegen te strooien nu ook 2 kleinere voertuigen voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de fietspaden startensklaar.

De verschillende strooiroutes en bijkomende informatie vind je hier. Je vindt er ook hoe alles aangepakt wordt met de planning van de strooiroutes van wegen en fietspaden.

Voetpaden die grenzen aan een privé-eigendom, of het nu gaat om een ééngezinswoning, winkel, braakliggend terrein of een gebouw met meerdere wooneenheden, moeten altijd sneeuw- en ijsvrij gehouden worden door de bewoners of eigenaars zelf. De stad ondersteunt hierin door tweejaarlijks een zak strooizout van 10 kg aan te bieden. De bedeling van 2019 was een succes, er werden bijna 3.500 zakjes verdeeld. De volgende bedeling wordt voorzien in het najaar van 2021.

Ook dit jaar staan de stadsmedewerkers van de technische uitvoeringsdienst klaar om uit te rukken wanneer nachtvorst, ijs en/of sneeuw de mobiliteit op het openbaar domein bemoeilijken.

Alle vragen en opmerkingen over de winterdienst voor de lokale en gewestwegen worden gecentraliseerd. Heb je ons nodig? Mail via  winter@dendermonde.be of bel 052-25 80 70 (tijdens de kantooruren). 

Zo werken we samen aan een veilig openbaar domein!

Dit artikel werd gepubliceerd op 30 november 2020.