Fiets- en voetgangersbeloningssysteem Buck-e

Via Buck-e belonen we schoolkinderen die te voet of met de fiets naar school komen.

Doel

Het doel is om leerlingen uit het basisonderwijs (over alle schoolnetten heen) zo veel mogelijk te motiveren om met de fiets of te voet naar school te komen. Als beloning sparen de leerlingen bucks (digitale munten/punten) die ze bij lokale handelaars, stadsdiensten of op de kermis kunnen inruilen.

Uit resultaten van andere gemeentes steeg het aantal fietsers van 12% naar 62%. Hierdoor hoopt Dendermonde om 1.486 extra leerlingen op regelmatige basis te laten fietsen. Dienst onderwijs heeft een nulmeting uitgevoerd om dit project te evalueren. Als resultaat krijgen we een daling van de CO2 -uitstoot (leefbaarheid), kinderen die meer bewegen (gezondheid) en een verwachte daling van het aantal ongevallen (veiligheid). De verdiende virtuele munten worden bovendien in de lokale economie of kermissen geïnvesteerd.

Begin 2021 zal het lokaal bestuur contacten leggen met handelaren, waarna er een lijst van deelnemende handelaren en stadsdiensten zal gepubliceerd worden.

Proefproject

We rollen het systeem eerst uit in de stedelijke basisschool De Klinker in Schoonaarde. Na evaluatie  kan dit uitgerold worden naar alle andere lagere scholen (over alle schoolnetten heen). Schoonaarde werd als proefproject gekozen omdat hier een sterke verkeersproblematiek heerst aan de schoolpoort tijdens het begin en einde van de schooldag.

Het lokaal bestuur streeft naar een stijging van het fietsgebruik in het algemeen maar ook bij woon-school en woon-werkverkeer. Er werd reeds een schoolroutekaart opgemaakt waarbij fietsers en voetgangers de veiligste routes naar school aangeduid krijgen. En recent werd er ook een strooiplan voorgesteld waarbij de belangrijkste fietsroutes binnen Dendermonde prioritair gestrooid zullen worden bij winterse omstandigheden. Op die manier hopen we het fietsen van en naar school te stimuleren, door een veilige en comfortabele route aan te bieden.

In combinatie met bovenstaande maatregelen zorgt dit dat er meer lagere schoolkinderen op een duurzame manier naar school gaan. Resultaten van scholen kunnen vergeleken worden en als er grote verschillen zijn, kan er gekeken worden naar achterliggende redenen. Bij infrastructurele knelpunten kunnen we dit trachten weg te werken waar mogelijk.

Dit artikel werd gepubliceerd op 22 december 2020.