Nieuwe spoor- en fietsinfrastructuur in stadsweefsel Sint-Gillis

Infrabel legt een nieuw uitwijkspoor aan langs de spoorlijn Dendermonde-Mechelen, tussen de Winningstraat (Dendermonde) en de Mandekensstraat (Lebbeke)

De spoorlijn Dendermonde-Mechelen maakt deel uit van de ‘Rhine-Alpine goederencorridor’, die de Europese Unie definieert als één van de prioritaire goederenroutes.

De bouw van dit nieuwe 'uitwijkspoor' is noodzakelijk om te voldoen aan Europese normen, die eisen dat het Belgische spoornet goederentreinen met een lengte tot 740 meter kan ontvangen. Dankzij een wijkspoor kunnen meer goederentreinen 'naast' het personentransport reizen over het bestaande sporennetwerk; wat de mobiliteitsproblematiek ten goede komt, alsook het milieu.

Er wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om tijdens de werken het regenwater van de zone beter af te voeren, door de loop van de Volaardebeek beperkt te verleggen. Daarnaast, leggen de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeentebesturen Dendermonde en Lebbeke er ook nieuwe fietssnelwegen aan.

De nieuwe fietssnelwegen sluiten aan op de bestaande fietssnelwegen F44 (Gent-Mechelen), F19 (Dendermonde-Boom) en de straat Driebek, die verkeersvrij wordt. Door de bijkomende uitwijksporen en de nieuwe fietssnelweg blijft er nl. onvoldoende ruimte over onder de brug van de N41 voor gemotoriseerd doorgaand verkeer. Driebek wordt daarom doodlopend aan beide zijden van de N41. Doorgang van voetgangers, fietsers en hulpdiensten blijft mogelijk.

Eind 2020 waren Infrabel, provincie Oost-Vlaanderen, Polder Vlassenbroek en de stad principieel akkoord over dit totaalplaatje. Overleg met de betrokken bedrijven, landbouwers en eigenaars van gronden, waarop de nieuwe infrastructuur moeten komen, zijn nog lopende.

Infrabel zoekt nog steeds naar een gepaste oplossing voor het seinen (van het uitwijkspoor) en de heractivering van spoorlijn L52 voor personenvervoer (de huidige museumspoorlijn). Begin januari deden ze daarvoor een werkvoorstel dat afwijkt van het principieel akkoord. De stad heeft haar zorgen geuit over de impact van dat voorstel, waarop Infrabel verduidelijkte dat het slechts één van de onderzochte pistes is.

Omtrent spoorlijn L52 wordt, op vraag van de Vlaamse overheid, alvast een aparte haalbaarheidsstudie opgestart. Ondertussen zoeken Infrabel, provincie Oost-Vlaanderen en lokaal bestuur Dendermonde samen verder naar een gepaste oplossing, voor de uitwijksporen en de fietssnelwegen, met minimale impact op de bebouwing en het functioneren van Sint-Gillis.

Meer info volgt.

Dit artikel werd gepubliceerd op 4 februari 2021.