Vrijwilligers testen vaccinatiecentra in Hamme en Dendermonde uit

Op dinsdag 16 februari testten een vijftigtal vrijwilligers het verloop van de vaccinaties in de vaccinatiecentra van Hamme en Dendermonde uit.

Tijdens deze uitgebreide testsessie werd de vaccinatie van A tot Z gesimuleerd, begeleid door een medische, administratieve en logistieke ploeg. Alleen het spuitje ontbrak. Via deze testoefeningen willen we mogelijke problemen opsporen en oplossen, voordat ze zich in het echt kunnen voordoen.

Als vrijwilligers voor deze oefeningen deden we een beroep op een aantal inwoners van de verschillende steden en gemeenten uit de Eerstelijnszone Dender. Ook een aantal inwoners met bijzondere ondersteuningsnoden namen deel aan de oefeningen, bv. personen in een rolstoel, personen die geen Nederlands spreken … Hiervoor werd de vraag gesteld aan de welzijnsraden van de verschillende lokale besturen. Bijkomend kregen de vrijwilligers een fictieve rol, bv. iemand die flauw viel, iemand met een te hoge lichaamstemperatuur, iemand die de identiteitskaart vergeten was, iemand met angst voor spuitjes … Zo hadden we een zeer gevarieerd testpubliek waarbij verschillende situaties en scenario’s werden geoefend.

Er werd ook vooral gelet op de doorstroom van bezoekers en het vlot verloop van de verschillende stappen. Zowel de oefening in Hamme als in Dendermonde verliepen over het algemeen vlot. Alle vrijwilligers konden na afloop hun feedback, opmerkingen en suggesties noteren. Deze worden nu verwerkt en op basis daarvan optimaliseren we de werking van de vaccinatiecentra en het vaccinatieproces.

Op vrijdag 5 februari vond al een eerste testoefening plaats met zorgprofessionals. Op basis van deze oefening werden al een aantal aanpassingen gedaan tegen de tweede testoefening, zoals extra bijkomende signalisatie, aanpassing van de looproutes, transparante luiken in plaats van deuren … Na deze oefeningen zullen er opnieuw aanpassingen gebeuren. Ook worden de instructiefiches voor de medewerkers aangepast.

De meest actuele info over vaccinatie (volgorde van vaccinatie, uitnodiging, bereikbaarheid vaccinatiecentrum ...) lees je via www.dendermonde.be/vaccinatie

Nog vragen? Schrijf in voor de digitale infosessie: Terug naar (het nieuwe) normaal voor een prikje.

Dit artikel werd gepubliceerd op 17 februari 2021.