Wat is jouw project voor onze stad? #burgerbudget9200

Na het succes van de eerste editie lanceren we opnieuw het burgerbudget. Heb jij een tof project voor onze stad? Deel en motiveer dan jouw project! Het lokaal bestuur voorziet jaarlijks een budget van 30.000 euro voor inwoners van het grondgebied om zelf de touwtjes in handen te nemen.

Een buurtzithoek? Een vrijwilligerswerking opstarten? Een maatschappelijk initiatief oprichten? Heb je een origineel en creatief idee voor jouw straat, buurt of wijk? Neem een kijkje of deel jouw project via het participatieplatform Denk mee(r) voor Dendermonde! Je leest er ook meer over de voorwaarden en de stemprocedure.

Je project indienen kan tot en met 31 mei 2021. Stemmen op ingediende voorstellen start op 1 juli. Je hoeft dus nog even geen promo te maken voor je project. Reacties en suggesties op voorstellen zijn wel al mogelijk.

Deel jouw project!

Voorwaarden

Opgelet! Er zijn voorwaarden voor het indienen van een project. Het doel van het burgerbudget is om inwoners te laten meedenken en samenwerken, én hun omgeving en leefwereld naar eigen inzicht mee vorm te geven. Beantwoordt je project aan onderstaande vraagjes?

  • Je moet 18+ zijn en wonen in Dendermonde of deelgemeente. 
  • Komt het de Dendermondenaren ten goede?
  • Is je idee zo duidelijk en concreet mogelijk beschreven? Met een doelstelling, richtprijs, uitvoerder, duurtijd en takenpakket?
  • Vindt je project plaats in Dendermonde of deelgemeenten?
  • Valt het binnen de 10 werven van het meerjarenplan #project9200 en kadert het binnen de bevoegdheden van het lokaal bestuur? Bv. aanpassingen aan een gewestweg kunnen niet. 
  • Ontvangt het geen andere subsidies van het lokaal bestuur?
  • Kost het project max. 10.000 EUR? Dit mag vrij worden aangevuld met eigen middelen.
  • Lever je zelf ook een bijdrage? Dit kan zowel op financieel als op logistiek vlak zijn.
  • Kan het worden uitgevoerd binnen twee jaar?
  • Is het niet van commerciële. politieke of levensbeschouwelijke aard zijn, noch fondsenwerving? 

In de volgende fase vanaf 1 juni beoordelen we of alle projecten voldoen aan de gestelde voorwaarden. De stemronde start op 1 juli. Vanaf dan kan je oproepen om voor jouw idee te stemmen. Iedereen krijgt drie stemmen om in te zetten op hun favoriete projecten.

Voorstellen die op papier worden ingediend, worden door de communicatiedienst op het participatieplatform gepubliceerd.

Dit artikel werd gepubliceerd op 1 maart 2021.