Werken in de Oude Heirbaan: aanleg fietssnelweg F44

Van 22 maart tot 31 augustus 2021 worden wegenwerken uitgevoerd in het kader van de aanleg van de fietssnelweg F44.

Verkeersregelingen

  • Van 22 maart tot midden april wordt de rijbaan afgesloten voor verkeer tussen 7 u. en 18 u.
  • Van midden april tot eind april zal de rijbaan onafgebroken afgesloten zijn, enkel voetgangers hebben doorgang tussen 18 u. en 7 u.
  • Eind april worden er werken uitgevoerd tijdens de nacht. De bewoners worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht door de aannemer.
  • Vanaf begin mei tot eind augustus: aanleg fietspad tussen Oude Heirbaan en de spoorweg. Tijdens de werkuren (van 6.30 u. - 17 u.) is er geen enkele passage mogelijk.
  • Tijdens het bouwverlof van 5 tot en met 9 april en van 12 juli tot en met 1 augustus 2021 wordt de rijbaan telkens volledig opengesteld.
  • Voor plaatselijk verkeer wordt een omleiding voorzien:
    • Gemotoriseerd verkeer: via Oudegemse Baan – Steenweg van Aalst – Kerkhofweg
    • (Brom)Fietsers: via Oudegemse Baan – Varenbergstraat – Hoogtestraat
Dit artikel werd gepubliceerd op 19 maart 2021.