Neem jij Dendermonds erfgoed onder je vleugels?

Vind je het ook jammer dat historisch waardevolle graven staan te verkommeren? Wil je zelf een bijzonder grafmonument? Help mee om ons funerair erfgoed in stand te houden.

Dit jaar starten de werken op de begraafplaats van Sint-Gillis. We voeren een grote ruiming uit van de graven die in het verleden zijn aangeplakt. Als de concessie niet wordt hernieuwd, worden de graven en graftekens na een jaar eigendom van de stad en kunnen ze ook verwijderd worden. Vervolgens zullen op de begraafplaats overbodige verhardingen worden verwijderd en door middel van inzaaien van gazon en aanplantingen verder worden vergroend.

Hierbij hebben we ook oog voor het funerair erfgoed. Veel concessies van graven werden niet verlengd en kwamen zo in eigendom van de stad. Het lokaal bestuur richtte een funerair team op om een selectie te maken van de graven die bewaard moeten blijven. Vanuit deze methodiek werd beslist om het peter/meterschap en het hergebruik van grafmonumenten in de kijker te plaatsen. Deze twee mogelijkheden zorgen ervoor dat het Dendermondse funerair erfgoed niet verloren gaat. 

Enkel graven in eigendom van de stad, komen in aanmerking voor hergebruik of peter/meterschap. Wanneer een burger een grafmonument wenst te hergebruiken voor zichzelf en/of zijn dierbaren, kan er begraven worden in dit graf. Het graf op zich blijft eigendom van de stad maar via een overeenkomst wordt de burger concessiehouder. In deze overeenkomst staan ook de richtlijnen qua onderhoud en restauratie.

Bij het peter/meterschap gaat men het engagement aan om een graf van een historisch belangrijk figuur te onderhouden. Een persoon, groep of organisatie kan het peter/meterschap over een monument verwerven en zich ertoe verbinden het graf te onderhouden en te restaureren. Het grote verschil met het hergebruik is dat men bij het peter/meterschap niet kan begraven worden in dit graf.

Wil jij peter/meter worden van een waardevol grafmonument? Ontdek hier alle informatie

Wil jij een grafmonument hergebruiken? Ontdek hier alle informatie

Dit artikel werd gepubliceerd op 1 april 2021.