Opheffing ophokplicht voor pluimvee van particuliere houders

Het risico op besmetting van gehouden pluimvee en andere vogels is voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Minister van landbouw David Clarinval heeft, op advies van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, beslist om vanaf 6 april 2021 het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen.

Het blijft echter wel verplicht om de dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige restvoeder aangetrokken worden.

Voor meer informatie, surf naar www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep

Dit artikel werd gepubliceerd op 7 april 2021.