Lokaal bestuur blijft trouwe partner tijdens crisis

De postcorona-taskforce van stad Dendermonde buigt zich over de heropstart van het sociaaleconomische leven in onze stad, conform de instructies van de Nationale Veiligheidsraad, en bekijkt wie welke ondersteuning nodig heeft.

Alle acties en communicatie van de postcorona-taskforce worden besproken met het schepencollege én de fractieleiders van alle politieke partijen uit de gemeenteraad, voor bijsturing en goedkeuring. Alle politieke partijen staan hierbij op dezelfde lijn en zo komt de gemeenteraad eensgezind naar buiten.

Samen tegen corona, samen onze bevolking, onze bedrijven, onze horeca, onze lokale handelaars, onze verenigingen, … blijven steunen.

Dendermonde laat verenigingen, ondernemers en gezinnen niet los!

Het lokaal bestuur is al een jaar aan de slag om ondersteuning te bieden aan verenigingen, handelaars en vele andere doelgroepen. Met gerichte acties werken we rond de weerbaarheid van ons sociaal, cultureel en economisch weefsel in de stad. Nu de coronacrisis weer in volle hevigheid toeslaat, staat het lokaal bestuur klaar met een nieuw pakket aan maatregelen.

Dendermonde verenigt

Verenigingen vormen een belangrijke schakel in het maatschappelijk weefsel van onze stad. Ze zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud, ze nemen vrijwilligerswerk op zich, ondersteunen kwetsbare groepen in de samenleving en dragen bij tot gemeenschaps-vorming en burgerschap. Kortom, een bloeiend verenigingsleven is positief voor ieder van ons. Daarom krijgen zij ook een prominente plaats in het meerjarenplan #project9200 van het lokaal bestuur en een structurele ondersteuning van meer dan 1 miljoen euro per jaar. Maar er is meer. In 2020 nam de stad (met de steun van Vlaanderen) al een hele reeks extra maatregelen om de gevolgen van corona te helpen lenigen, van bijkomende premies en subsidies tot vrijstellingen van huurgelden en verruiming van termijnen voor het indienen van dossiers. Ook nu blijven we inspanningen leveren om deze moeilijke periode mee te helpen overbruggen.

• Op financieel vlak blijft de stad een betrouwbare partner. Uitbetaalde of toegezegde subsidies blijven verworven ook als een activiteit of evenement niet kan doorgaan zoals gepland.

• Ook het principe ‘niet gebruiken = niet betalen’ blijft overeind. Verenigingen (maar ook concessiehouders) die geen gebruik kunnen maken van infrastructuur van de stad (terreinen, zalen, loodsen, …) dienen niet te betalen zolang de Vlaamse Regering een civiele noodsituatie vaststelt (dit geldt al zeker tot 26 juni 2021). ‘Trouwe’ sportclubs die wel gebruik maken van infrastructuur van het AGB kunnen genieten van 20 % korting op de huur van zalen/terreinen ook al hebben zij hier dit seizoen geen 40 keer gebruik van gemaakt zoals voorzien in het reglement.

• Alle infrastructuur- en projectsubsidies blijven behouden, zodat verenigingen op deze middelen beroep kunnen doen van zodra het leven opnieuw wat normaliseert (bijvoorbeeld voor het organiseren van een buurtfeest of voor investeringen in een clublokaal). Verenigingen die reeds subsidies ontvangen hebben voor renovatie- of herstellingswerken, krijgen 1 jaar langer de tijd om deze werken uit te voeren.

• Op niet-financieel vlak tracht de stad te ondersteunen waar mogelijk. Het cultuurloket, de sportdienst, de jeugddienst en de lokale dienstencentra blijven toegankelijke en laagdrempelige aanspreekpunten voor onze verenigingen. Zij houden de vinger aan de pols door de werking en noden van de vrijetijdssector te onderzoeken met belrondes, digitale enquêtes en overlegmomenten. Tegen eind april worden de resultaten van deze bevragingen in kaart gebracht en wordt er een ondersteuningsaanbod op maat ontwikkeld
(vb. aanbieden van adviesgesprekken op afspraak, webinars rond bestuurskracht, acties rond ledenwerving, enz.). Dit alles om verenigingen perspectief te geven op een doorstart naar een ‘normale’ werking zodra dat kan.

• De stadsdiensten bereiden ook de aankoop voor van een 100-tal CO2-melders, zodat deze bij de heropstart van het verenigingsleven ter beschikking kunnen worden gesteld van verenigingen met een eigen lokaal. Op die manier helpen we mee aan een coronaveilig vrijetijdsaanbod voor onze stadsgenoten.

#shop9200

Ook voor de lokale handelaren voorziet de stad in een uitgebreid pakket steunmaatregelen.

www.dendermonde.be/winkelhier is ondertussen uitgegroeid tot het digitaal platform waar alle info gebundeld wordt over onze lokale handel- en horecazaken. Via sociale media en binnenkort ook raamstickers op de etalages voeren we actief promotie voor dit platform. Je vindt er o.a. een overzicht van horecazaken die levering aan huis of afhaal organiseren, lokale webshops, de reservatiemogelijkheden van niet-essentiële handelszaken en je kan er ook een Dendermondse cadeau- of horecabon kopen. Alle bonnen die dreigden te vervallen, werden verlengd tot 30 juni 2021.

• Specifieke acties zoals een “#shop9200 en win een cadeaubon van 100 euro” en een pronostiekwedstrijd voor het EK zorgen voor lokale verbondenheid en promoten het lokaal shoppen.

• Sinds kort kunnen lokale ondernemingen zich ook registreren als potentiële stadsleverancier. Stadsdiensten die bestellingen plaatsen, kunnen deze lijst raadplegen. Als een product of dienst lokaal beschikbaar is, wordt er maximaal ingezet op lokaal shoppen.

• Van zodra de horecazaken opnieuw mogen openen, kunnen de uitbaters (waar de buitenruimte dit toelaat) opnieuw rekenen op verruimde terrassen om de geldende afstandsregels te kunnen bewaren en het horecabezoek veilig te laten verlopen. Wie niet kan wachten op de heropening van de cafés en restaurants, kan alvast een horecabon aankopen. Deze zijn nog steeds te verkrijgen met 20% korting.

• Net zoals bij de verenigingen wordt achter de schermen ook gewerkt aan een aanbod (digitale) workshops voor middenstanders om te focussen op mentale veerkracht en weerbaarheid. Het zijn bijzonder uitdagende tijden, het lokaal bestuur wil ook hier zijn steentje bijdragen om wat last van de schouders te nemen waar mogelijk.

• We hebben extra aandacht voor handelaars en ondernemers die dit het meeste nodig hebben. We onderzoeken verder steunmaatregelen voor getroffen sectoren, zelfstandigen in moeilijkheden kunnen dankzij het lokaal bestuur nog steeds gratis beroep doen op vzw Dyzo en voor kermissen die doorgaan zonder evenement betalen de kermiskramers altijd het goedkoopste tarief.

• Ook in 2021 geldt nog steeds: in Dendermonde geen belastingen op horecaterrassen, op overnachtingen en geen promotaks.

Sociaal en solidair

Naast verenigingen en lokale economie vormt de steun voor de sociaal kwetsbaren een derde pijler in het coronabeleid van de stad. Hier leveren de medewerkers van het Sociaal Huis, de lokale dienstencentra en hun partnerorganisaties opnieuw schitterend werk. Iedereen kan bij hen terecht voor hulp en advies op maat. Maar de dienstverlening gebeurt niet alleen binnen de muren van de sociale diensten, het lokaal bestuur zorgt ook voor aanwezigheid in wijken en scholen.

• In het kader van het buurtopbouwwerk is HoGent in opdracht van het lokaal bestuur bezig met een participatief onderzoek om de noden in de meest kwetsbare buurten van Dendermonde in kaart te brengen. Terwijl dit onderzoek loopt, zal Groep Intro starten met de werking op het terrein. De bedoeling is om ook in de komende jaren te werken aan een positief buurtklimaat en een warme samenleving. In tijden van corona is dit meer dan ooit nodig.

• Sinds begin dit jaar zijn drie brugfiguren actief voor de Dendermondse basisscholen. Het zijn neutrale vertrouwenspersonen die de brug bouwen tussen gezinnen, onderwijs, welzijnspartners en de buurt. Ze zijn er voor elk gezin, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in functie van het welzijn van het kind. Daarnaast wordt vanuit de sociale diensten van de stad ook sterk ingezet op ondersteuning van kinderen met leerachterstand (logopedie en huistaakondersteuning d.m.v. de ‘Katrol-methodiek’). Ook ondersteuning van het mentale welzijn van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht in deze tijden. Iedereen die hierin ondersteunt wenst te worden, kan vrijblijvend contact opnemen via tel. 052-37 85 00 of info@sociaalhuisdendermonde.be.

• De meest kwetsbaren in onze stad (leefloongerechtigde personen, personen in een collectieve schuldenregeling, statuut verhoogde tegemoetkoming en ouderen met een gewaarborgd inkomen; geregistreerd op 1 november 2020) ontvangen in april consumptievouchers ter waarde van 10 € per persoon (voor een gezin met 4 betekent dit dus een vrij te besteden bedrag van 40 €). De toekenning gebeurt grotendeels automatisch en verloopt via het Sociaal Huis, of gerichte doorverwijzing. Het gaat om een bedrag van ruim € 100.000 dat als ondersteuning naar ca. 10.000 kwetsbare personen in Dendermonde gaat. Zij kunnen op hun beurt met deze bonnen terecht bij de lokale winkeliers. Het geïnvesteerde geld (met financiering vanuit Vlaanderen) heeft dus een dubbel positief effect.

• Om de inwoners van Dendermonde structureel nog beter te informeren over hun sociale rechten, komt er tegen de zomer een online rechtenverkenner. Het is een digitale tool die burgers of doorverwijsorganisaties laagdrempelig informeert over mogelijke rechten als inwoner van Dendermonde. Een handig hulpmiddel om doelgericht aan te kloppen bij de juiste (stads)diensten voor ondersteuning.

Vrije tijd is blije tijd

Grote evenementen zijn jammer genoeg nog niet aan de orde, maar dat betekent niet dat de stadsdiensten geen leuk vrijetijdsaanbod hebben voor de komende maanden. Als onderdeel van een beleid van verbinding en veerkracht, is het belangrijk om te blijven inzetten op cultuur, recreatie en ontspanning. Een greep uit het aanbod:

• PK 4Kids: Goed nieuws voor de vele fans van Paardenkracht! De grote paardenhoofden die in het historische centrum van de stad te zien zijn, blijven niet alleen langer staan, ze krijgen ook het gezelschap van 300 kleine paardenhoofden die kunstig versierd werden door leerlingen van de Dendermondse lagere scholen. De ‘PK 4Kids’ kunstwerkjes zijn vanaf april tot september te bewonderen achter de ramen van huizen en winkels, gelegen langs het parcours van Paardenkracht. Eind mei komt er nog een laatste aanvulling: een 12e paardenhoofd (omwille van het extra jaar wachten op ons Ros).

• Een toeristisch bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt vanaf mei nog interessanter dankzij een nieuwe permanente tentoonstelling van de gerestaureerde processietronen. Van eind mei tot eind september wordt dit aangevuld met een tijdelijke expo over de processietraditie. Indien de maatregelen het toelaten zullen er deze zomer ook regelmatig kleine concerten georganiseerd worden in de kerk (hierover zal later nog apart
gecommuniceerd worden). Open: Van 1 mei tot 30 september alle zaterdagen, zon- en feestdagen van 13 tot 17 uur, in juli en augustus ook van dinsdag t.e.m. vrijdag.

• Kalleke Step is de voorbije maanden in het geheim op stap geweest om de leukste plekjes in alle deelgemeenten in kaart te brengen en om na te denken over plezante zoek- en doe-opdrachten. Alles wordt gebundeld in een dik ‘avonturenboek’ voor kinderen en jongeren. Het is vanaf mei te koop bij Toerisme Dendermonde en de jeugddienst aan 5€ (kansenpastarief = 1€).

• ‘t Ros on Tour: Van 26 april tot 2 mei kan je dagelijks van 10 tot 12 uur afstemmen op de mobiele radioshow ’t Ros on Tour. Radio voor en door Dendermonde met positieve verhalen uit het bedrijfsleven, de middenstand, de jeugd, de zorg en de verenigingen. Te beluisteren op 105.2 FM, 106.3 FM en trosfm.be

• Ros Beiaardvlogs: Elke vrijdag in april en mei kan je vanaf 19 uur kijken naar een interessante en ludieke Ros Beiaardvlog. Het Ros Beiaarderfgoed komt er digitaal tot leven via leuke filmpjes. Maak kennis met de mensen en verhalen achter en onder het Ros Beiaard, de reuzen en de knaptanden. Dans mee met Kalleke Step of vaar mee op het ‘t Schipke en de Walvis. Stem af op de digitale kanalen van de stad en het Ros Beiaardcomité.

• Tifogame: Dankzij een samenwerking tussen het lokaal bestuur en de handelaars kunnen klanten in de periode van het EK-voetbal (11 juni tot 11 juli) deelnemen aan een gratis voetbalpronostiek, waarbij tientallen leuke prijzen te winnen zijn met als hoofdprijs een Dendermondse cadeaubon ter waarde van 300 €.

• Achter de schermen wordt ook al volop gewerkt aan een coronaproof zomeraanbod met onder meer orgel- en beiaardconcerten, een uitgebreid aanbod aan thematische wandel- en fietstochten, een cultuur-tiendaagse onder de noemer ‘Kamp Belgica’, nieuwe street art realisaties als aanvulling op het project ViewMasters, een nieuwe editie van kunst achter glas, en nog veel meer. Een gloednieuwe en unieke hypecourt zal deze zomer ook het William Bruyninxpark inkleuren. Hiervoor wordt vandaag een open oproep gelanceerd waarover je meer info vindt hier: www.dendermonde.be/zomermonde.

Meer dan ooit kiest het lokaal bestuur voor veerkracht, verbondenheid en perspectief. Verenigingen, handelaars en gezinnen kunnen blijven rekenen op de stad. Samen komen we door deze moeilijke periode. Hou vol, het komt goed!

Dit artikel werd gepubliceerd op 13 april 2021.