Vacature: maatschappelijk werk(st)er - tijdelijk contract

Heb je kennis van de sociale kaart en sociale wetgeving? Ben je empathisch en streef je een kwaliteitsvolle dienstverlening na? Ben je klantvriendelijk en een sterke coördinator?

Rol in de organisatie

De maatschappelijk werker levert een kwaliteitsvol sociaal onderzoek af en zet een kwalitatieve hulpverlening op in functie van de noden van de cliënten. Daarbij sta je in voor de volledige afhandeling van een dossier. Je verricht sociale onderzoeken bv. verzamelen van gegevens van de sociale situatie van de cliënt, uitwerken van een hulpverleningsplan, samenstellen van een dossier voor het Bijzonder comité … Je formuleert hulpverleningsvoorstellen binnen het aanbod van het Sociaal Huis en waar nodig ook er buiten. Je voert toegezegde hulpverlening verder uit, gebruik makend van de eigen deskundigheid en beroepsbekwaamheid. Je hanteert hierbij de meest gepaste hulpverleningsmethodieken en volgt de dossiers verder op.

Daarbij geef je de correcte informatie en inlichtingen aan de cliënten en verwijs je door naar de juiste instanties. Je legt contacten met andere instellingen en organisaties over specifieke cliëntendossiers met als doel uitwisselen van informatie, benaderen van cliënten, verdelen van het werkterrein …

Een van je taken is cliënten ondersteunen, dat kan gaan over psychosociale ondersteuning, crisisinterventie tot emancipatorische hulpverlening. Concreet help je cliënten bij het duiden van zijn probleem, stimuleer je zelfredzaamheid, verzamel je informatie of verwijs je de cliënt verder door in functie van zijn hulpvraag. Je zorgt ervoor dat de cliënt maximale toegang krijgt tot dienst-, hulp- en zorgverlening. Hierbij hanteer je een outreachende en proactieve houding om zo onderbescherming tegen te gaan.

Specifiek wordt er binnen deze functie een extra focus gelegd op het werken met de doelgroep vluchtelingen. Je komt als collega terecht in ons begeleidingsteam en meer bepaald bij de dienst vluchtelingen. Deze dienst voorziet onder andere de materiële opvang van asielzoekers binnen ons Lokaal Opvanginitiatief en een begeleiding van personen of cliënten met een specifieke verblijfsstatus. Een doorgedreven kennis van de asielwetgeving is bijgevolg noodzakelijk of wordt aangeleerd.

Ook ben je verantwoordelijk voor een aantal administratieve taken, bv. samen met de administratieve medewerkers stel je dossiers op, schrijf je diverse instanties aan, deel je bepaalde beslissingen mee of registreer je hulpverlening. Anderzijds peil je naar de noden en behoeften van cliënten en signaleer je deze aan het beleid. Zo neem je deel aan beleidsvoorbereidend werk. Je volgt hierbij de wetgeving mee op en bij nieuwe taken zet jij jouw schouders hieronder. We verwachten een actieve inbreng tijdens vergaderingen en participatie in werkgroepen.

Je springt bij waar nodig binnen het Sociaal Huis.

Plaats in de organisatie

Het Sociaal Huis is een open en laagdrempelige eerstelijnsdienst met als doelstelling de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening te verhogen zodat elke inwoner van Dendermonde er terecht kan met zijn welzijnsvragen en voor hulpverlening.

Als maatschappelijk werker werk je samen met de andere collega’s maatschappelijk werkers en de administratieve medewerkers van de sociale dienst.

Ons aanbod

  • Een tijdelijke voltijdse functie in contractueel dienstverband voor zes maanden met kans op verlenging.
  • Indiensttreding zo snel mogelijk.
  • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. € 2.536 en max. € 4.229 bruto geïndexeerd maandsalaris.
  • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
  • Je geniet van een 2e pensioenpijler ter waarde van 4% van je bruto jaarloon.
  • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
  • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding.
  • Maaltijdcheques

Interesse?

Solliciteren kan door jouw cv, motivatiebrief en kopie van je diploma te mailen naar vacatures@dendermonde.be. Op basis van jouw cv en motivatiebrief beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Ilke Van Gucht, team selectie en rekrutering via vacatures@dendermonde.be of via 0492-13 68 34. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Ann Boterberg via ann.boterberg@ocmw.dendermonde.be  

Dit artikel werd gepubliceerd op 19 april 2021.