Sloop oude brandweerkazerne start op maandag 26 april

Brandweerpost Dendermonde heeft een tijdelijke stek gevonden aan de Noordlaan, de oude brandweerkazerne werd leeggehaald en de aannemer maakte het terrein klaar voor de sloop die op maandag 26 april start.

Tegen eind mei zal het gebouw definitief uit het straatbeeld verdwenen zijn. De afbraakwerken worden gevolgd door het nodige graafwerk, waarna de aannemer midden juni start met de eerste funderingspalen.

Het slopen en bouwen kunnen we jammer genoeg niet loskoppelen van het nodige werfverkeer, stof en aanwezig werflawaai. De nodige voorzorgsmaatregelen worden alvast getroffen om dit tot een minimum te herleiden. Wie hinder ondervindt, kan dit melden via meldingen@dendermonde.be.

Lees meer info over de nieuwe brandweerkazerne

Dit artikel werd gepubliceerd op 23 april 2021.