Belrondes 86-plussers

Lokaal bestuur Dendermonde lanceerde een tweede belronde naar al haar 86-plussers, tussen november 2020 en maart 2021. De resultaten zijn bekend.

In de tweede golf werd gekozen om te bellen naar alle 86-plussers van Dendermonde. Deze werden in de eerste belronde reeds bereikt, via telefoon of brief of drempelbezoek. Het bellen van de ldc-gebruikers (lokale dienstencentra) kreeg ditmaal meer aandacht.

Aanpak

4 telefonisten, 2 medewerkers van de musea en 1 medewerker van CC Belgica en 1 vrijwilliger van ldc ‘t Plein, gingen aan de slag met bellijsten, checklists, een handleiding en documenten met tips bij het bellen.

De meeste telefoonnummers waren reeds bekend vermits die opgezocht waren tijdens de eerste belronde. Was het telefoonnummer buiten dienst, dan zochten de telefonisten de telefoonnummers op via 1207. Indien ze hier niet gevonden werden, deden we een check-up in het registratiesysteem van de lokale dienstencentra.

De telefonisten werden geïnformeerd over de maatregelen en de vaccinatiecampagne zodat ze inwoners onmiddellijk de juiste uitleg konden geven. De centrumleider van ldc ‘t Plein werkte alle signalen op de checklists af.

De tweede belronde ging van start in november 2020 en werd afgewerkt op 31 maart 2021

Werkwijze

Het werkproces en de voornaamste resultaten vatten we samen in een infographic.

Contact

Heb je een vraag, wil je vrijwilliger worden of vrijblijvend informeren? De lokale dienstencentra zijn elke werkdag van 9-16 u. bereikbaar

Dit artikel werd gepubliceerd op 28 april 2021.