Symbolische euro voor voorbouw gemeentehuis Sint-Gillis

Het lokaal bestuur gaat principieel akkoord om de voorbouw van het gemeentehuis te Sint-Gillis in erfpacht te geven aan een nieuwe vzw, ter ondersteuning van socioculturele verenigingen in Sint-Gillis.

Stad Dendermonde zet deze legislatuur sterk in op het herbestemmen van haar leegstaand en/of te renoveren patrimonium. Eén van de panden die dra een nieuwe invulling krijgt, is het gemeentehuis te Sint-Gillis.

Gemeentehuis te Sint-Gillis

De oude voorbouw, met historische gevel, huisvest momenteel slechts twee wijkagenten en de heemkundige kring en is aan een grondige renovatie toe. Het lokaal bestuur ziet bijgevolg geen publieke functie meer in het gebouw. Maar, omwille van het historisch karakter van het pand, in hartje Sint-Gillis, wou het bestuur het niet zonder meer op de markt brengen. Er werd gezocht naar een andere invulling en er kwam interesse vanuit diverse verenigingen in Sint-Gillis.

Goede intenties

Tal van lokale verenigingen willen de krachten bundelen in een nieuwe vzw. Haar leden bezorgden op 18 maart 2021 een intentieverklaring aan het lokaal bestuur. Hierin zeggen ze het pand in beheer te willen nemen en open te stellen voor alle burgers en socioculturele verenigingen van Sint-Gillis, om de socioculturele uitstraling van de deelgemeente te vergroten en lokale verankering te stimuleren.

Win-win

Het lokaal bestuur is blij met de interesse van de vzw, haar sociocultureel engagement en wil om zelf aan de slag te gaan met het gebouw. Het college ging afgelopen maandag dan ook principieel akkoord om dit scenario verder uit te werken, in samenwerking met de vzw. Het voorstel om de voorbouw tegen een symbolische euro in erfpacht te geven is door het schepencollege goedgekeurd.

Het gemeentehuis ligt de inwoners van Sint-Gillis nauw aan het hart. Dankzij deze regeling geven we de kans aan de vrijwilligers om hier hun stek te maken. Het gemeentehuis wordt het kloppend hart van de verenigingen. Op lange termijn komt het terug in handen van het lokaal bestuur.

Achterbouw

Voor de achterbouw van het gemeentehuis te Sint-Gillis zijn op heden nog gesprekken lopende met een andere partner, waarover we snel hopen te kunnen communiceren.

Meer info? Contacteer de juridische dienst op juridische.dienst@dendermonde.be

Dit artikel werd gepubliceerd op 6 mei 2021.