Herinrichting van het kruispunt Veerstraat - De Bruynlaan - Noordlaan

In 2020 stelde het College van Schepenen en Burgemeester zeven acties voor het Epicentrum voor. Eén van de actiepunten is de herinrichting van het kruispunt De Bruynlaan-Noordlaan.

Het kruispunt is immers één van de zwarte punten op het vlak van verkeersveiligheid van onze stad en moet dus aangepakt worden.

Het bestuur heeft samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de Noordlaan beheert, een volledig nieuw ontwerp uitgewerkt dat het kruispunt veel veiliger moet maken voor alle weggebruikers. En het moet vooruitgaan: nog voor de heraanleg van de Mechelse Poort zal AWV starten met de werken aan het nieuwe kruispunt.

Volwaardige en veilige fietsverbinding

Het bestaande kruispunt van de Veerstraat met de Noordlaan wordt uitgebouwd tot een volwaardige veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen de Scheldedijk en het stadscentrum (via de Veerstraat).

Hierbij wordt het zebrapad over de Noordlaan aan de andere kant van de Veerstraat voorzien, zodat conflicten met rechtsafdraaiend verkeer uit de Veerstraat vermeden worden en uitrijden uit de Veerstraat algemeen vlotter zal gaan.

De Veerstraat zal een fietsstraat worden, zodat de fietsers zich dan centraal op de rijweg kunnen opstellen om de Noordlaan over te steken.

Verder zal er accentverlichting komen om de overstekende voetgangers en fietsers zichtbaarder te maken voor het wegverkeer.

Het fietspad aan de noordzijde van Noordlaan wordt voorzien als een afgescheiden fietspad met een groenstrook tussen enerzijds fietspad/voetpad en anderzijds de rijlopers van de Noordlaan. Dit profiel is ook voorzien bij de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort en wordt hier doorgetrokken. 

Anders bereikbaar met de wagen

Ook voor de automobilist houdt het ontwerp enkele nieuwigheden in, maar is er gewaakt over het behouden van een vlotte doorstroming.
De aansluiting van de De Bruynlaan op de Noordlaan wordt verlegd. Dit kruispunt zal enkel verkeer rechts-in, rechts-uit toelaten. Verkeer komende uit de De Bruynlaan dat richting Mechelse Poort wil rijden, zal moeten keren aan huidige afslag voor de parking Kazerne. 
Op de Noordlaan wordt geen afslagstrook meer voorzien komende vanuit Appels. Het autoverkeer komende uit de Veerstraat dat richting Appels wil volgt eerst rechts mee om direct linksaf te slaan. De middenberm wordt daar verbreed om een vlotte draaibeweging mogelijk te maken. 

We kiezen resoluut voor de fietser en de vele scholieren die deze weg nemen, met een afgescheiden, veilig en comfortabel fietspad. Er blijft voldoende parkeercapaciteit op de Bruynkaai (gratis), Groene Dender alsook de andere betaalparkings in ons centrum.

Bij een volgende fase in de opwaardering van het Epicentrum en de De Bruynkaai zal de parking meegenomen worden in een ontwerp om het parkeeraanbod te optimaliseren.

Vlotter en comfortabeler met de bus

De bushalte blijft ongeveer op dezelfde plaats behouden. Door verlegging van het zebrapad kunnen busreizigers vlotter de overzijde van de Noordlaan bereiken. De bushalte wordt wel op de rijweg gelegd, om een toegankelijk perron te kunnen aanleggen en om de doorstroming voor de bus op de Noordlaan te verbeteren. 

Werken starten in de loop van 2022

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het lokaal bestuur Dendermonde willen de werken graag starten voor de heraanleg van de Mechelse Poort, in het voorjaar van 2022. De stad zal de nodige eigen wegenwerken hierop afstemmen.

Meer info

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer: Jef Schoenmaekers, Communicatieverantwoordelijke, jef.schoenmaekers@mow.vlaanderen.be, 0490-66 07 25

Dienst mobiliteit, 052-25 11 42, mobiliteit@dendermonde.be

Lees hier meer over het stadsvernieuwingsproject Epicentrum.

Dit artikel werd gepubliceerd op 11 mei 2021.