Stad geeft erkende verenigingen een CO2-meter om luchtkwaliteit te meten

Naast respect voor de coronamaatregelen is het ventileren van binnenruimtes essentieel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Omdat we het als lokaal bestuur belangrijk vinden om de verenigingen daarbij te ondersteunen, krijgen alle erkende Dendermondse jeugd-, cultuur- en sportverenigingen met eigen infrastructuur of langlopende huurovereenkomst, die georganiseerd zijn in een
vzw-structuur, een gratis CO2-meter van de stad.

Daarmee kunnen ze de luchtkwaliteit in hun lokaal meten. De CO2-meter is een eenvoudig apparaat dat met een kleurcode aangeeft of de lucht ‘coronaveilig’ is of niet. Als het toestel de kleur ‘rood’ aangeeft, is het noodzakelijk om een extra raam of deur open te zetten. Bij een gebrekkige ventilatie kan het coronavirus zich makkelijker verspreiden.

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 8 juni werd het reglement voor het verdelen van deze meters goedgekeurd. Verenigingen die een werking hebben in eigen infrastructuur of een lokaal huren voor minimum 9 jaar kunnen een meter aanvragen via sportdienst@dendermonde.be (sportclubs), jeugddienst@dendermonde.be (jeugdverenigingen) of cultuurloket@dendermonde.be (cultuurverenigingen).

Daarnaast voorzien we ook een aantal meters die uitgeleend kunnen worden voor kortstondige projecten of bijeenkomsten en voorzien we in de eigen stadsinfrastructuur, die verenigingen huren voor het organiseren van hun activiteiten, ook CO2-meters.

De afbeelding bij dit bericht is slechts een illustratie. 

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 juni 2021.