Naar een masterplan voor de vestinggordel

Het lokaal bestuur wil werk maken van een totaalvisie op de toekomst van de Dendermondse vestinggordel en doet hiervoor een beroep op de expertise van de Vlaamse Bouwmeester.

Dendermonde was door zijn strategische ligging aan de samenvloeiing van Dender en Schelde altijd al een belangrijk militair knooppunt. De laatste grote militaire bouwwerken dateren uit de 19e eeuw, toen de stad onderdeel was van de Wellingtonbarrière tegen Frankrijk. Veel van de elementen uit die tijd vinden we vandaag nog terug in ons straatbeeld, bijvoorbeeld de Kazerne, de Brusselse en de Mechelse Poort, de Brusselse Forten, Bastion 5 met o.a. de Honky Tonk Jazzbunker, Bastion 8 met zijn natuureducatief bezoekerscentrum, enz.

Al deze verschillende gebieden missen echter samenhang en worden door inwoners en bezoekers niet ervaren als één geheel. Er moet ook nagedacht worden over hoe we omgaan met het resterende militaire erfgoed. Kiezen we overal voor loutere restauratie of gaan we naar herbestemming of laten we sommige overblijfselen bestaan als een soort ‘ruïne’, een stille getuige uit een ander tijdperk? Op deze en tal van andere vragen moet een masterplan een antwoord bieden.

De gemeenteraad heeft op 8 juni het licht op groen gezet voor de opstart van de procedure ‘open oproep’. Daarbij zal het team van de Vlaamse Bouwmeester nationale en internationale onderzoeks- en adviesbureaus rekruteren die met voorstellen moeten komen over hoe we de vestinggordel in de toekomst vorm gaan geven. Uit alle kandidaten wordt dan een leverancier gekozen die in de loop van 2022 met een uitgewerkt totaalplan voor de dag moet komen. Bij de opmaak van dit plan is uitdrukkelijk ook gekozen voor een participatief luik, zodat bewoners en geïnteresseerden de kans krijgen om mee na te denken over de toekomst van een belangrijk deel van onze stad. Eens het masterplan klaar is, is het de bedoeling om het in verschillende fasen tot 2030 om te zetten in concrete acties. Maar ook tijdens de opmaak van het masterplan worden er al stappen gezet richting een meer belevingsvolle en aantrekkelijke vestinggordel. Zo wordt er gewerkt aan een opwaardering van Bastion 5, zijn er concrete plannen voor een groen leerbastion op Bastion 9, worden er verdere beslissingen genomen in het dossier Kazerne, enz.

Dit artikel werd gepubliceerd op 11 juni 2021.