Mespelke, het eerste ooievaarsjong in Natuurlandschap Beneden-Dender

In Mespelare aan de reigerkolonie bracht een jong koppeltje ooievaars succesvol één jong groot. Het kreeg de naam Mespelken.

Het is minstens meer dan honderd jaar geleden dat deze geluksbrengende vogels nog tot broeden kwamen in Dendermonde en omstreken. Al vanaf 2008 werden er regelmatig pleisterende ooievaars vastgesteld in de vallei van de Beneden-Dender, echter zonder broedgevallen.

Mede door de steeds beter wordende waterkwaliteit komen steeds meer tot de verbeelding sprekende  soorten, zoals bever en otter, terug in de vallei van de Beneden-Dender. Met de door het lokaal bestuur van Dendermonde geplande rioleringswerken in Mespelare zal die waterkwaliteit alleen nog maar verbeteren. 

Ook een heuse kolonie van intussen 25 koppels blauwe reigers vestigde zich in Mespelare in enkele treurwilgen in een vijver. Wegens plaatsgebrek vestigden ze zich ook in afstervende sparren rondom. Het is een oud reigersnest in zo’n dode spar dat de ooievaars uitkozen om te verbouwen tot hun broedplekje. Natuurpunt zou daarom trachten in de toekomst nestpalen te voorzien. 

Ons ooievaarskoppel betreft twee jonge vogels van elk net 2 jaar oud. De kans is reëel dat het mannetje een jong is van een ooievaarskoppel dat al enkele jaren broedt aan het Donkmeer, en overwintert in Beneden-Dender. Het vrouwtje is van Utrecht. Een schone Hollandse met lange benen werd dus door een jonge Vlaamse roodpoot aan de haak geslagen.

Met hun onervarenheid zijn ze pas een maand later beginnen broeden dan hun volwassen soortgenoten. Dit houdt een risico in omdat de jongen tijdig hun trektocht naar het zuiden richting Spanje en Noord-Afrika moeten aanvatten, maar anderzijds was dit misschien hun geluk omdat door de koude en natte weersomstandigheden dit voorjaar vele broedsels mislukten.

Vrijwilligers van Natuurpunt volgden met een kleine drone van op veilige afstand het nest op. Het ouderpaar bebroedde drie eieren. Omdat het nest zich vlak langs een doodlopende buurtweg bevindt, besloot het lokaal bestuur deze tijdelijk af te sluiten voor het nieuwsgierige publiek. Het beste zicht hebben voorbijgangers sowieso van op de straat.

Begin juni bleek dat slechts 1 ei gekipt was. Het kuiken kreeg op die manier veel voedsel toebedeeld. Intussen is het ooievaarsjong al flink gegroeid en over enkele weken zal het met enkele forse vleugelslagen het luchtruim kiezen. 

Op 13 juli doopten meter Lien Verwaeren, schepen van natuur en peter Frans Van den Hooff, eigenaar van het bosje, samen het jong met de naam ‘Mespelken’. De babyborrel werd feestelijk afgesloten in samenwerking met het feestkomitee van Mespelare. Wie wil kan deze nieuwe Dendermondse inwoners proberen bezichtigen van op de straat in Dreef. 

Meer info bij Natuurpunt: Daan Stemgée, daan@natuurpunt.be, 0476-600 595

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 juli 2021.