Vaccinatie van 12-15-jarigen

Alle 12-15-jarigen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor twee prikken Pfizer. Er is toestemming van ouder(s) of voogd nodig om gevaccineerd te worden.

Uitnodiging bekijken via MyHealthViewer

Je kan de uitnodiging van je kind online opzoeken via myhealthviewer.be. Je kan de data opzoeken vanaf het moment dat de uitnodiging in het vaccinatiecentrum is uitgestuurd. Lees er meer over in dit bericht

Toestemming voor vaccinatie

12- tot 15-jarigen hebben toestemming van je ouder(s) of voogd nodig om gevaccineerd te worden. Bespreek de beslissing samen. Met vragen kan je altijd terecht bij je huisarts.

Gaan ouders of voogd mee naar het vaccinatiecentrum? Dan geven ze daardoor ook meteen hun toestemming voor vaccinatie.

Gaat de jongere alleen naar het vaccinatiecentrum? Dan is er een schriftelijke toestemming van de ouder(s) of voogd nodig. Download hier een voorbeeldbrief. Vul deze brief in en breng dit mee naar je vaccinatie.

Wie niet onmiddellijk op de afspraak geraakt, bijvoorbeeld wegens vakantie, ontvangt eind augustus of begin september een nieuwe uitnodiging. Uiteraard vragen wij om alles in het werk te stellen om nu toch al te komen. Op die manier kan je ervoor zorgen dat je beide prikken al hebt gekregen, nog voor de school start, wat het toch allemaal veel makkelijker en veiliger maakt voor een zorgeloze heropstart in september.

Reservelijst QVAX

Ook jongeren kunnen zich registreren op QVAX, de digitale reservelijst voor de vaccinatiecentra. 12-15-jarigen mogen zich enkel inschrijven op QVAX wanneer de ouder(s) hiermee akkoord gaan.

Hoe kan jij je voorbereiden voor jouw prik?

 • Kom voldoende uitgerust naar het vaccinatiecentrum.
 • Het is geen goed idee om met een lege maag te komen. Zorg dus dat je voldoende hebt gegeten en zeker gedronken. 
 • Laat je niet stresseren door alle wilde verhalen die je soms hoort. De meesten voelen de prik niet eens en hebben er nadien ook minimale last van. 
 • Kom gewoon op jouw moment van afspraak (te vroeg komen is zeker niet nodig) en een half uurtje later loop je gewoon weer buiten als prikheld!

Kinderen in een pleegzorgsituatie

In het geval van een pleegzorgsituatie is de procedure voor de vaccinatie van een 12-15-jarige als volgt:

 1. De pleegjongere komt met de eigen (biologische) ouder naar het vaccinatiecentrum. Meestal is dit niet haalbaar gezien de situatie. Lees dan verder bij punt 2.
 2. De pleegjongere komt met een toestemmingsbrief, al dan niet begeleid door een pleegouder:
  1. de toestemmingsbrief (versie ouders) is ondertekend door de ouder(s);
  2. de toestemmingsbrief (versie pleegzorger) is ondertekend door brief getekend door de pleegzorger, die hiervoor delegatie gekregen heeft van de ouder(s) via de Afsprakennota, zoals opgemaakt onder bemiddeling van provinciale Dienst voor Pleegzorg.
  3. de toestemmingsbrief (versie pleegzorgdienst) is ondertekend door de pleegzorgdienst, die tekent namens de ouder na contact met en toestemming van de ouder - bijvoorbeeld in een situatie waarin de ouder zelf geen ondertekend exemplaar tijdig kan bezorgen.
Dit artikel werd gepubliceerd op 13 juli 2021.