Werken Scheldedijk

De Vlaamse Waterweg nv start met de eerste fase van de dijkherstelling aan de Scheldedijk t.h.v. de Schoonaardebrug.

Dijkherstelling

Werken: De huidige stenen waterkering en het jaagpad worden afgebroken, de onderliggende grondlaag gestabiliseerd en een nieuwe waterkering en jaagpad geplaatst.

Deze ingreep is nodig voor een veilige waterkering en het vrijwaren van de fundering van de naastliggende brug.

Locatie: Recherscheldeoever (zijde Schoonaarde), net stroomafwaarts de Schoonaardebrug.

Duratie: Van 16 augustus 2021 tot juli 2022

Gelieve er wel rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds kan wijzigen door onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden.

Verloop van de werken:

  • In de eerste fase, die op 16 augustus start, wordt de werf ingericht en een omleiding voor fietsers geplaatst en voert de aannemer enkele voorbereidende werken op en rond het jaagpad uit.
  • Vervolgens wordt een tijdelijke waterkering landinwaarts gebouwd, zodat de achterliggende buurt tijdens de werken beschermd blijft tegen hoogwater op de Schelde. Daarna kan de huidige waterkeringsmuur en het jaagpad veilig worden afgebroken.
  • Daarna worden nieuwe verankerde stalen damwanden in de oever ingebracht en erbovenop een nieuwe waterkeringsmuur gebouwd.
  • Tot slot wordt een nieuwe drainage en jaagpad aangelegd.

Verwachte hinder

  • Tijdens de werken is het jaagpad volledig onderbroken. Deze verbinding kan dus - tijdelijk - niet gebruikt worden als verkeersluwe fiets- en wandelverbinding.
  • Het jaagpad wordt afgesloten tussen de bushalte op de Eegene (N416) en de Schoonaardebaan (N416) t.h.v. de Oude Brugstraat. Er wordt een bewegwijzerde omleiding voorzien via de Eegene en Schoonaardebaan (N416).
Dit artikel werd gepubliceerd op 13 augustus 2021.