Openbaar onderzoek waterloop S048b

Openbaar onderzoek voor het gedeeltelijk verplaatsen van waterloop nr. OS048b en bepalen van het punt van oorsprong

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat op het Administratief centrum, dienst wegen en waterlopen (loket 27), Franz Courtensstraat 11 te Dendermonde, een onderzoek naar bezwaren wordt gehouden naar aanleiding van de bovenvermelde aanvraag.

Het dossier ligt ter inzage van het publiek vanaf maandag 19 september 2022 tot met woensdag 19 oktober 2022.

Inzage van het dossier zonder toelichting zonder afspraak is mogelijk in de Stadswinkel tijdens de openingsuren of op de website via de downloads onderdaan de pagina bij de aankondiging van dit bericht.

Voor inzage met toelichting is het nodig om vooraf een afspraak te maken. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen via: www.dendermonde.be/afspraak - kies bij activiteit “wegen en waterlopen: info”

Bezwaren en opmerkingen over het dossier dat ter inzage gelegd is, kunnen uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek met een beveiligde zending ingediend worden op het stadssecretariaat.

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 september 2022.