Grondige vernieuwing Mechelsesteenweg vanaf 27 september

Op maandag 27 september gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Mechelsesteenweg. Tot eind december voert de wegbeheerder eerst herstellingswerken uit. In het voorjaar 2022 zal het hele wegdek een nieuwe asfaltlaag krijgen.

Tijdens de werken blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Fietsers worden plaatselijk omgeleid. Handelszaken blijven bereikbaar. 

Wat en waarom?

Voor de veiligheid en een beter wegcomfort wordt het wegdek van de gewestweg grondig vernieuwd van de Kroonveldlaan tot voor het kruispunt Mechelsesteenweg/Rijksweg N41.
 
De aannemer start met het herstellen van alle verzakte zones in fietspaden, parkeerstroken, opritten, greppels en in de rijweg. Ook de oude riooldeksels worden vernieuwd. Voor de veiligheid voert hij ook aanpassingen uit aan de fiets- en voetgangersoversteken. Deze herstellingswerken duren tot eind december 2021.
 

Als laatste grote stap wordt in het voorjaar 2022 de rijweg volledig afgefreesd en komt er een nieuwe onderlaag en toplaag in asfalt.

Timing en verkeersregelingen

Fase 1: van 27 september tot eind oktober 2021

  • De aannemer werkt op de rijrichting Baasrode en neemt één rijstrook in. 
  • Tijdens deze fase zal het fietspad aan de kant rijrichting Baasrode afgesloten worden tussen de Kroonveldlaan en de Korte Dijkstraat. Fietsers rijden om via de Kroonveldlaan, de Pijnderslaan, de Posthoornstraat en de Korte Dijkstraat. Voetgangers kunnen altijd langs de werfzone passeren.
  • Het verkeer richting Baasrode rijdt over één rijstrook in plaats van twee. Het verkeer uit de andere richting beschikt over alle rijstroken. Alle bewegingen op het kruispunt blijven mogelijk. Zijstraten blijven toegankelijk.

Fase 2: begin november tot eind december 2021

  • De aannemer wisselt van kant en start met herstellingswerken op de rijrichting Dendermonde-centrum. Ook hier zal de aannemer één rijstrook moeten innemen. 
  • Vanaf dan wordt het fietspad richting centrum afgesloten tussen de Rijksweg (N41) en de Kroonveldlaan. De fietsers worden omgeleid langs het jaagpad langs de Schelde tot aan parking de Bruynkaai. Voetgangers kunnen langs de werfzone. Alle bewegingen op het kruispunt blijven mogelijk en de zijstraten blijven toegankelijk.
  • Het verkeer richting centrum beschikt nu over één rijstrook. Het verkeer uit de andere richting beschikt over alle rijstroken.

Fase 3: Vernieuwen asfalt - twee weken in maart/april 2022 

In het voorjaar komt de aannemer terug om het wegdek te vernieuwen. Deze werken zullen s’ nachts gebeuren en een tweetal weken duren.  Asfaltwerken zijn sterk weersgevoelig en ook de temperaturen zullen 's nachts voldoende hoog (8°C) moeten zijn.

Hierover komt later concrete informatie als de exacte data gekend zijn.

Alle info kan je ook nalezen op www.wegenenverkeer.be/dendermonde

Voor vragen en opmerkingen kan je terecht op www.meldpuntwegen.be

Dit artikel werd gepubliceerd op 20 september 2021.