Eerstelijnszone Dender bouwt nieuw vaccinatiecentrum uit in Dendermonde

De overheid besliste onlangs om de vaccinatiecampagne te verlengen, minstens tot eind 2021 en om hiervoor ook opnieuw vaccinatiecentra in te zetten. Gezien de sluiting van de vaccinatiecentra in Appels en Hamme werd op zoek gegaan naar een nieuwe uitvalsbasis.

Na het afwegen van alle mogelijkheden werd gekozen voor de voormalige Sint-Jozef Arbeiderkerk, gelegen in de wijk Keur, in het centrum van Dendermonde, dichtbij de Mechelsesteenweg.

Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. In functie daarvan werd de vaccinatiecampagne al eerder afgerond in Hamme en wordt in het vaccinatiecentrum in Appels de laatste keer gevaccineerd op vrijdag 15 oktober. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie om alle +65-jarigen een extra vaccin te geven en de beslissing van het IMC Volksgezondheid die daarop volgde, was een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen. Een verlenging van Hamme of Appels behoorde niet tot de mogelijkheden, omdat de sportclubs geen alternatieven hadden om hun indoorwerking opnieuw op te starten.

Zoektocht naar een nieuwe locatie

Nabijheid en toegankelijkheid zijn de voorbije maanden kernelementen geweest in de werking van de vaccinatiecentra. Dat blijft ook de komende weken essentieel. Gezien het aantal inwoners die in aanmerking komen voor een derde prik (in onze Eerstelijnszone zo’n 22.000 burgers) vroeg de overheid om uit te kijken naar één vaccinatiecentrum in de Eerstelijnszone. Er werd daarom gestreefd naar een vaccinatiecentrum in het centrum van onze eerstelijnszone en de gemeenten Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout.

De context waarin we op zoek gingen naar een nieuwe locatie was helemaal anders dan zo’n negen maanden geleden. Toen lag het vrijetijdsleven stil en stonden alle sporthallen, culturele centra, feestzalen … leeg. Vandaag is dit, gelukkig maar, anders, maar dit maakte de mogelijkheden ook veel beperkter.

Pro’s en contra’s van beschikbare commerciële ruimtes, bedrijfsruimtes, tijdelijke tentstructuren … werden afgewogen. Bereikbaarheid, parkeermogelijkheid, toegankelijkheid, oppervlakte, accommodatie, kostprijs … waren belangrijke criteria.

Voormalige Sint-Jozef Arbeiderkerk (Keur, Ommegancklaan) als nieuwe locatie

Na grondig overleg met de betrokken burgemeesters viel de keuze uiteindelijk op de voormalige Sint-Jozef Arbeiderkerk in de Ommegancklaan in de wijk Keur in Dendermonde. Dit gebouw werd vorig jaar al ontwijd en aan de eredienst onttrokken. Afgelopen zomer werd het kerkgebouw nog te koop aangeboden. Aangezien de verkoop nog niet rond is en het gebouw nog geen nieuwe invulling heeft gekregen, ontstonden mogelijkheden om hier een nieuw vaccinatiecentrum in onder te brengen.

Een van de belangrijkste voordelen van deze nieuwe locatie is de bereikbaarheid. Meer centraal kan een locatie haast niet liggen binnen onze Eerstelijnszone, op vergelijkbare afstand voor zowel de inwoners van Berlare, Zele, Hamme, Buggenhout als Lebbeke. Bovendien zijn er ook bushaltes op wandelafstand.

Daarnaast speelde ook de periode van beschikbaarheid een grote rol. De overheid heeft immers al aangegeven dat ze geen zekerheid kan geven over het definitief beëindigen van de vaccinatiecampagne in vaccinatiecentra. Mogelijks volgen nog andere doelgroepen voor een derde prik, waardoor vandaag al gevraagd werd om uit te gaan van een beschikbaarheid tot en met het voorjaar van 2022. Nadien zou een integratie in de reguliere zorg van de eerste lijn mogelijk moeten zijn. Op deze locatie behoort zo’n nieuwe verlenging tot de mogelijkheden.

Timing

Een kerkgebouw is uiteraard nog geen vaccinatiecentrum en dus wacht opnieuw een huzarenstukje om op korte termijn een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden, zoals onze inwoners gewoon zijn vanuit hun ervaring bij de 1e en 2e prik in Appels en/of Hamme.

Na de laatste prik in het vaccinatiecentrum in Appels en de bijhorende afbraak lassen we een pauze in om dit nieuwe vaccinatiecentrum klaar te stomen. Vermoedelijk zullen we vanaf begin november opnieuw kunnen opstarten (precieze datum dient nog bepaald te worden). Dit is ook het moment waarop de meeste inwoners opnieuw beginnen in aanmerking te komen voor hun derde prik, 4 tot 6 maanden na hun vorige vaccinatie (afhankelijk van het type vaccin dat ze eerder kregen).

Wie?

Immuungecomprommiteerde burgers en 85-plussers hebben reeds een extra prik ontvangen in het vaccinatiecentrum in Appels. Na de heropstart worden er naast de extra prikken voor inwoners tussen 65 en 84 jaar ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart worden, onder meer voor nieuwe 12-jarigen. Iedereen krijgt een Pfizervaccin, of men nu voor een eerste prik komt of voor een derde prik.

Centrale aansturing van de uitnodigingen

Alle inwoners die in aanmerking komen voor een derde prik ontvangen opnieuw een individuele uitnodiging. Daarin staat vermeld wanneer je verwacht wordt. Bevestiging van dit toegewezen uurslot blijft verplicht. Zo worden wachtrijen vermeden. Net als de voorbije maanden werken we opnieuw van oud naar jong.

Nieuwe 12-jarigen zullen tussendoor toegevoegd worden, zodat zij zo snel mogelijk na hun verjaardag hun vaccinatie kunnen ontvangen.

Meer info

Het callcentrum op het gratis nummer 0800-99 502 blijft doorlopend, ook in de pauzeperiode, bereikbaar om alle vragen van inwoners te beantwoorden. Wie liever mailt, kan dit doen naar vaccinatie@elzdender.be.


Voor alle algemene info over deze vaccinatiecampagne kan je terecht op de website www.laatjevaccineren.be

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 oktober 2021.