Werken in Mespelare

Wat is de stand van zaken en de verdere planning?

In Mespelare wordt het huishoudelijk afvalwater nog geloosd in beken en grachten. Aquafin kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om deze vervuiling te verhelpen door een collector aan te leggen. De stad heeft ervoor gekozen om tegelijkertijd langs het collectortraject in Mespelare en Oudegem herinrichtingswerken uit te voeren. Voor de Singelweg en een deel van de Kapelweg komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Na de aanleg van de rioleringsbuizen wordt de rijweg vernieuwd.

Voor de realisatie van dit project dienen heel wat grondverwervingen te gebeuren. Hiervoor heeft de stad de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid aangesteld. Omwille van een reorganisatie bij de dienst Vastgoedtransacties is er vertraging ontstaan bij deze grondverwervingen.

Wat is de stand van zaken en de verdere planning?

  • De akten voor de noodzakelijke grondverwervingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in november
  • Het archeologisch onderzoek is afgerond.
  • Het grootste deel van de studies door het studiebureau zijn afgewerkt.
  • De aanvraag van de omgevingsvergunning is voorzien voor eind 2022

Na het verkrijgen van de nodige vergunningen, zal een aannemer aangesteld worden voor het uitvoeren van de werken. Als alles volgens plan verloopt zullen de werken einde 2023 - begin 2024 van start kunnen gaan.

Lees meer info over de wegen- en rioleringswerken in Mespelare/Oudegem

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 november 2022.