Testcentrum vraagt begrip voor drukte

Door de stijging van het aantal besmettingen en het aantal hoogrisicocontacten, moeten er opnieuw veel meer mensen getest worden. Dit zorgt voor een toegenomen drukte in het testcentrum aan de huisartsenwachtpost Vehamed aan de Kroonveldlaan.

In het testcentrum kan je na afspraak als inwoner terecht voor een test bij symptomen, na een hoogrisicocontact of voor vertrek naar het buitenland. Ook groepen (bv. klassen, scholen, jeugdverenigingen …) kunnen er terecht na een clusterbesmetting. Het testcentrum stelt in dat geval een bepaald uurblok open.

De stijging van het aantal besmettingen zorgt ervoor dat de agenda van het testcentrum op sommige momenten bijna of volledig vol zit. Om alle testen zo vlot mogelijk af te nemen, wordt al extra personeel ingezet. De medewerkers ter plaatse stellen alles in het werk om de wachttijden te beperken. Het aantal afgenomen testen loopt op tot 800 per dag. Ook ´s avonds en in het weekend wordt er getest.

De medewerkers van het testcentrum vragen om begrip te tonen voor deze uitzonderlijke omstandigheden. Het is mogelijk dat je niet op het gewenste tijdstip kan langskomen omdat er geen afspraak meer mogelijk is, of dat je iets langer moet wachten. Wie getest moet worden binnen een bepaald uurblok (groepen), wordt gevraagd om niet allemaal tegelijk te komen bij de aanvang van het uurblok. Dit resulteert in lange wachttijden.

Testen en contactopvolging blijven belangrijke middelen in de strijd tegen het coronavirus. Tegelijkertijd wordt zo een overbelasting van de huisartsen vermeden. De medewerkers van het testcentrum proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen in deze uitzonderlijke omstandigheden. Hun inzet doorheen de hele coronacrisis verdient de grootste waardering.

Dit artikel werd gepubliceerd op 28 oktober 2021.