Ophokplicht voor pluimvee in heel het land

Door het vaststellen van de vogelgriep bij een gans in Schilde, geldt een ophokplicht in heel het land vanaf maandag 15 november.

Iedereen die pluimvee houdt, moet vanaf maandag 15 november zijn dieren ophokken. Het moet niet per se in een hok, het kan ook door netten te spannen boven de kippenren. Het belangrijkste is dat het pluimvee afgeschermd wordt van wilde vogels. Voederen doe je het best in een hok, zodat wilde vogels geen graantje meepikken.

Vogelgriep is niet gevaarlijk voor de mens.

Met al je vragen kan je terecht bij de vogelgriepviruslijn van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid: 0800-99 777 of meldpunt@favv.be.

Dit artikel werd gepubliceerd op 16 november 2021.