Schat met deze online vragenlijst zelf in of een coronatest zinvol is

Heel wat mensen nemen contact op met hun huisarts met de vraag om een testcode te krijgen omdat ze symptomen vertonen. Dat is echter niet nodig. Je kan zelf ook een testcode krijgen door een online vragenlijst in te vullen.

Daardoor blijft de lijn van huisartsen en huisartsenwachtpost meer vrij voor burgers die dringend echte zorg nodig hebben. De afgelopen twee weken stellen we namelijk een heel hoge druk vast op onze huisartsen en de huisartsenwachtpost. 

Je kan via de online vragenlijst inschatten of een coronatest zinvol is. Heb je milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan je na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen. Met de aangemaakte code kan je een afspraak maken om bij een testcentrum langs te gaan of bij een apotheek in de buurt. Je moet een (elektronische) afdruk van deze ingevulde vragenlijst kunnen voorleggen om de test te laten afnemen.

Een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Als je ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of als de gezondheidstoestand snel achteruitgaat, wordt aangeraden om altijd contact op te nemen met een arts.

Inwoners die deze online tool willen gebruiken en nadien hun test willen laten afnemen in de apotheek, vinden alle info in deze folder.

Naar de online vragenlijst om in te schatten of een coronatest zinvol is

Dit artikel werd gepubliceerd op 17 november 2021.