Aangepast groen en heraanleg voetpaden in woonwijk Elsbos

In woonwijk Elsbos staat een herinrichting gepland. Lees in dit bericht meer over de planning van de werken.

Bij de herinrichting van straten, voetpaden en pleinen houdt het lokaal bestuur steeds maximaal rekening met ontharding, vergroening en verkeersveiligheid. Ook in de wijk Elsbos is dat een bewuste keuze. Niet alle bomen worden gerooid, enkel probleembomen. Die worden bijna allemaal gecompenseerd door nieuwe bomen die in het najaar worden aangeplant (zie ook op het plan). Om wortelopdruk te voorkomen, kiezen we voor kleinere soorten. Ook extra groene invulling is voorzien met graszones en struiken. Zo zal de wijk groener worden dan voorheen. De hele wijk wordt zone 30 en we integreren groenzones in een aantal asverschuivingen. De plannen werden doorgesproken met de inwoners.

Stap 1: Probleembomen vellen

Het vellen van de bomen wordt uitgevoerd door de firma Krinkels. Om de werken op een vlotte en veilige manier te laten verlopen, wordt tijdens de werken een deel van de straat afgesloten. Om de bereikbaarheid te garanderen, wordt een omleiding voorzien.

  • Maandag 18 juli: bomen vellen in de groene zone (wegomlegging via Spoorwegstraat, Zevendagwand, Marcel Bovynstraat)
  • Dinsdag 19 juli: bomen vellen in de blauwe zone (wegomlegging via Spoorwegstraat, Lange Dijkstraat, Verredonk)

Stap 2: Voetpaden en opritten vernieuwen

Het opbreken en deels vernieuwen van de voetpaden en opritten start na het bouwverlof, midden augustus. Per fase zal de aannemer de buurtbewoners inlichten over de fasering van de werken en bijhorende verkeersmaatregelen.

Laatste stap: Nieuwe groenaanleg

Na de vernieuwing van alle voetpaden zal overgegaan worden tot de aanleg van de nieuwe groenvoorziening. De uitvoering is voorzien tussen november 2022 en maart 2023.

Meer details over de herinrichting en de plannen lees je op de infopagina www.dendermonde.be/elsbos

Dit artikel werd gepubliceerd op 6 juli 2022.