Oproep: aanvraag subsidie sociale organisaties en initiatieven in het kader van lokaal sociaal beleid

De subsidie kadert binnen de uitdaging in het meerjarenplan 'stroom op maat: iedereen telt mee!' Het lokaal bestuur voorziet middelen voor initiatieven van sociale en/of welzijnsorganisaties.

Elke sociale of welzijnsorganisatie met een initiatief dat aantoonbaar versterkend werkt voor kwetsbare groepen/gezinnen of het algemeen welzijn van de burgers verhoogt, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Je kan een nieuwe aanvraag indienen (voor het jaar 2022-2023) én dit tot uiterlijk 28 februari 2022. Hoe je je aanvraag kan indienen, verneem je hier.
De aanvraag zal door de subsidiecommissie worden behandeld in maart 2022.

Dit artikel werd gepubliceerd op 20 december 2021.