Ontheffing van MER-plicht

In het kader van de aanvraag tot planologisch attest voor Algemene grond- en kraanwerken Tom Dierick bvba werd een onderzoek tot milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd.

De aanvraag heeft als adres Hekkestraat 50.

Bij besluit van 7/06/2019 concludeerde het team MER van het departement omgeving dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 De screeningsnota en de beslissing van het team MER is raadpleegbaar op De website van team MER (https://www.lne.be/mer-dossierdatabank). U vindt de documenten onder dossiernummer SCRPL19008.

Inzage (zonder uitleg) is ook mogelijk in de Stadswinkel (zonder afspraak).

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.