naar top
Gemeente Dendermonde

Opvang Appels Kwabbernoot

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

Vanaf 23 november 2022 zijn we met onze werking te vinden op volgend adres: Hoofdstraat 18 in Appels (locatie Vrije basisschool "De Oogappel")

We zijn er voor alle kinderen uit de basisschool (van 2,5 tot 12 jaar) en vinden het belangrijk dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontplooien tijdens zijn vrije tijd. Genieten en plezier maken staan hierbij centraal.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinatoren

Nathalie Duquesne

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt volledig georganiseerd door de Vrije Basisschool De Oogappel, uitgezonderd op woensdagnamiddag. Dan kunnen de kinderen terecht in de gemelde opvang in Appels.

Heb je voor- en naschoolse opvang nodig op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag? Neem contact op met de directie van de school De Oogappel: 052 21 41 30 of directie@deoogappel.be

Woensdagnamiddag

De gemelde opvang bevindt zich in de buurt van de school. Op het einde van de schooldag haalt de begeleiding de kinderen op om samen naar de opvang te gaan.

De kinderen brengen boterhammen van thuis mee, drank wordt gratis aangeboden. Elk kind krijgt een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken, we voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel en een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang dient eerst contact op te nemen met de opvanglocatie die vasthangt aan de school van zijn/haar kind.

Via de opvanglocatie krijgt men een afspraak om langs te komen voor de opmaak van een papieren dossier en de handleiding om een online registratie in orde te maken. Zodra zowel het papieren dossier compleet is en het online account is aangemaakt, kan de inschrijving geactiveerd worden. Via datzelfde account kan ook de reservatie voor de schoolvakanties gebeuren

Vakanties

  • Tijdens de vakanties wordt er in de voor- en namiddag een activiteit aangeboden. Kinderen worden niet verplicht om hieraan deel te nemen.
  • Tijdens vakanties zijn de tussendoortjes in de prijs inbegrepen en brengen de kinderen boterhammen mee voor ’s middags.
  • Af en toe gaan we in vakanties op uitstap. De kosten voor uitstappen worden niet extra aangerekend aan de ouders.
  • Een uitstap kan ontspannend (speeltuin), leerrijk (bezoek museum of tentoonstelling), cultureel zijn (voorstelling Cultuurcentrum Belgica), of kan een sociale meerwaarde bieden (bezoek aan het woonzorgcentrum). 

Inschrijven voor vakanties

Inschrijven voor opvang tijdens de vakantie is verplicht. De eerste inschrijvingsdatum wordt per vakantie bekendgemaakt via brief, e-mail en deze pagina.

Rekening houdend met de regelgeving wordt er voorrang gegeven aan kinderen t.e.m. 6 jaar. Meer informatie over het annuleren van gereserveerde dagen kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement onder 3.3. (zie Downloads).

Overzicht inschrijvingen schoolvakanties 2023

Zomervakantie

woensdag 19 april enkel voor kinderen van 2,5 tot en met 6 jaar      woensdag 26 april voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar

Herfstvakantie

woensdag 20 september enkel voor kinderen van 2,5 tot en met 6 jaar woensdag 27 september voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar

Kerstvakantie

woensdag 29 november enkel voor kinderen van 2,5 tot en met 6 jaar woensdag 6 december voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

Prijs?

Woensdagnamiddag 
Minder dan 3 uur aanwezig: 1 euro per begonnen halfuur (maximum van 4 euro)
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 euro
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 euro

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 euro
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 euro
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 euro

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief

50% van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement (zie Downloads).

Contact en openingsuren

Opvang Kwabbernoot

Adres
Hoofdstraat 189200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
0491 16 39 53
Tel.
0471 22 05 99 (coördinator)
Tel.
0497 97 49 49 (vragen rond dossiers en inschrijvingen)
E-mail
E-mail

Woe: einde schooltijd tot 19 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: 7-19 u.