naar top
Gemeente Dendermonde

Opvang Appels

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

Vanaf 1 september 2020 zijn we met onze werking te vinden op volgend adres: Heirstraat 61 in Appels (locatie vroegere freinetschool De Appelbloesem).

We zijn er voor alle kinderen uit de basisschool (van 2,5 tot 12 jaar) en vinden het belangrijk dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontplooien tijdens zijn vrije tijd. Genieten en plezier maken staan hierbij centraal.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinatoren

Jana De Wilde
Sharon Pesant
Ine Mariën

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt volledig georganiseerd door de Vrije Basisschool De Oogappel, uitgezonderd op woensdagnamiddag. Dan kunnen de kinderen terecht in de gemelde opvang in Appels.

Heb je voor- en naschoolse opvang nodig op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag? Neem contact op met de directie van de school De Oogappel: 052-21 41 30 of directie@deoogappel.be

Woensdagnamiddag

De gemelde opvang bevindt zich in de buurt van de school. Op het einde van de schooldag haalt de begeleiding de kinderen op om samen naar de opvang te gaan.

De kinderen brengen boterhammen van thuis mee, drank wordt gratis aangeboden. Elk kind krijgt een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken, we voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel en een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang, moet zich registeren via de knop ‘Online registratie en inschrijving vakantie’ bovenaan deze pagina. Voor elk kind moet ook nog een dossier opgemaakt worden op de locatie. Neem hiervoor contact op met de coördinator. 

Vakanties

  • Tijdens de vakanties wordt er in de voor- en namiddag een activiteit aangeboden. Kinderen worden niet verplicht om hieraan deel te nemen.
  • Ook tijdens vakanties zijn de tussendoortjes in de prijs inbegrepen en brengen de kinderen boterhammen mee voor ’s middags.
  • Af en toe gaan we in vakanties op uitstap. De kosten voor uitstappen worden niet extra aangerekend aan de ouders.
  • Een uitstap kan ontspannend (speeltuin), leerrijk (bezoek museum of tentoonstelling), cultureel zijn (voorstelling Cultuurcentrum Belgica), of kan een sociale meerwaarde bieden (bezoek aan het woonzorgcentrum). 

Inschrijven voor vakanties

Inschrijven voor opvang tijdens de vakantie is verplicht. De eerste inschrijvingsdatum wordt per vakantie bekendgemaakt via brief, e-mail en deze pagina.

Rekening houdend met de regelgeving wordt er voorrang gegeven aan kinderen tot 6 jaar. Meer informatie over het annuleren van gereserveerde dagen kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement onder 3.3. (zie Downloads).

Voor opvang tijdens de herfstvakantie 2021 kan je online inschrijven via de knop ‘Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie':

  • Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar: vanaf woensdag 28 22 september om 16 uur. Diezelfde avond kan je ook tussen 16 uur en 19 uur langskomen in IBO ’t Speelpaleis (Gentsesteenweg 1, Dendermonde-centrum).
  • Voor kinderen van 6 tot 12 jaar: vanaf woensdag 29 september om 17 uur. Diezelfde avond kan je ook tussen 17 uur en 20 uur langskomen bij de sportdienst (Sporthal Van Langenhovestraat Sint-Gillis).

Op vrijdag 29 oktober om 12u 's middags worden de inschrijvingen voor de herfstvakantie afgesloten.

Sluitingsdagen tijdens de herfstvakantie: op maandag 1/11 en dinsdag 2/11 zijn alle locaties gesloten.

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

Prijs?

Woensdagnamiddag 
Minder dan 3 uur aanwezig: 1 EUR per begonnen halfuur (maximum van 4 EUR)
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 EUR
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 EUR

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 EUR
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 EUR
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 EUR

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25 % korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief

50 % van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement (zie Downloads).

Contact en openingsuren

Opvang Appels Kwabbernoot

Adres
Heirstraat 619200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
0491-16 39 53
Tel.
0472-48 00 15 (coördinator)
E-mail

Woe: einde schooltijd tot 19 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: 7-19 u.