naar top
Gemeente Dendermonde

Opvang Appels Kwabbernoot

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

Vanaf 1 september 2020 zijn we met onze werking te vinden op volgend adres: Heirstraat 61 in Appels (locatie vroegere freinetschool De Appelbloesem).

We zijn er voor alle kinderen uit de basisschool (van 2,5 tot 12 jaar) en vinden het belangrijk dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontplooien tijdens zijn vrije tijd. Genieten en plezier maken staan hierbij centraal.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinatoren

Ine Mariën

Christel Schockaert

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt volledig georganiseerd door de Vrije Basisschool De Oogappel, uitgezonderd op woensdagnamiddag. Dan kunnen de kinderen terecht in de gemelde opvang in Appels.

Heb je voor- en naschoolse opvang nodig op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag? Neem contact op met de directie van de school De Oogappel: 052-21 41 30 of directie@deoogappel.be

Woensdagnamiddag

De gemelde opvang bevindt zich in de buurt van de school. Op het einde van de schooldag haalt de begeleiding de kinderen op om samen naar de opvang te gaan.

De kinderen brengen boterhammen van thuis mee, drank wordt gratis aangeboden. Elk kind krijgt een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken, we voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel en een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang, moet zich registeren via de knop ‘Online registratie en inschrijving vakantie’ bovenaan deze pagina. Voor elk kind moet ook nog een dossier opgemaakt worden op de locatie. Neem hiervoor contact op met de coördinator. 

Vakanties

  • Tijdens de vakanties wordt er in de voor- en namiddag een activiteit aangeboden. Kinderen worden niet verplicht om hieraan deel te nemen.
  • Ook tijdens vakanties zijn de tussendoortjes in de prijs inbegrepen en brengen de kinderen boterhammen mee voor ’s middags.
  • Af en toe gaan we in vakanties op uitstap. De kosten voor uitstappen worden niet extra aangerekend aan de ouders.
  • Een uitstap kan ontspannend (speeltuin), leerrijk (bezoek museum of tentoonstelling), cultureel zijn (voorstelling Cultuurcentrum Belgica), of kan een sociale meerwaarde bieden (bezoek aan het woonzorgcentrum). 

Inschrijven voor vakanties

Inschrijven voor opvang tijdens de vakantie is verplicht. De eerste inschrijvingsdatum wordt per vakantie bekendgemaakt via brief, e-mail en deze pagina.

Rekening houdend met de regelgeving wordt er voorrang gegeven aan kinderen t.e.m. 6 jaar. Meer informatie over het annuleren van gereserveerde dagen kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement onder 3.3. (zie Downloads).

Start inschrijvingen herfstvakantie 2022 voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 6 jaar:

Via de webshop vanaf woensdag 21 september om 16u. Diezelfde avond kan u tussen 16u en 19u langskomen in IBO 't Speelpaleis(Gentsesteenweg 1, Dendermonde-centrum) waar wij u helpen met uw inschrijving.

Start inschrijvingen herfstvakantie 2022  voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar:

Via de webshop vanaf woensdag 28 september om 17u. Diezelfde avond kan u tussen 17u en 20u langskomen bij de sportdienst (Van Langenhovestraat Sint-Gillis) waar wij u helpen bij uw inschrijving.

Opvangdagen wissen of wijzigen voor de herfstvakantie ( zie stap 3 van de handleiding). Dit kan via de webshop tot vrijdag 28 oktober om 12u. Gelieve uw inschrijving te controleren vooraleer u de webshop afsluit.

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

Prijs?

Woensdagnamiddag 
Minder dan 3 uur aanwezig: 1 EUR per begonnen halfuur (maximum van 4 EUR)
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 EUR
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 EUR

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 EUR
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 EUR
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 EUR

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25 % korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief

50 % van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement (zie Downloads).

Contact en openingsuren

Opvang Kwabbernoot

Adres
Heirstraat 619200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
0491-16 39 53
Tel.
0471-62 68 73 (coördinator)
E-mail

Woe: einde schooltijd tot 19 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: 7-19 u.