naar top
Gemeente Dendermonde

Opvang Keur

Vanaf 1 september 2020 zijn we met onze werking te vinden op volgend adres:
Pijnderslaan 90 in Dendermonde. 

Deze kinderopvang is een samenwerking tussen het Óscar Romerocollege 't Keur in Dendermonde en het lokaal bestuur om een kwaliteitsvolle kinderopvang in de scholen zelf te organiseren.

We zijn er voor alle kinderen uit de basisschool (van 2,5 tot 12 jaar) en vinden het belangrijk dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontplooien tijdens zijn vrije tijd. Genieten en plezier maken staan hierbij centraal.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinatoren

Ine Mariën

Christel Schockaert

Nathalie Duquesne

Voor- en naschoolse opvang

De opvang vindt plaats in de school zelf van 7 tot 19 u.

Ouders brengen hun kinderen 's morgens naar de opvang en vanaf 8.10 u. staan de kinderen onder toezicht van de school. Op het einde van de schooldag staat de begeleiding klaar om de kinderen op te vangen tot 19 u.

Na schooltijd krijgt elk kind een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken, we voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel.

Op woensdagmiddag brengen de kinderen boterhammen van thuis mee, drank wordt opnieuw gratis aangeboden. Woensdagnamiddag voorzien we een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang, moet zich registeren via de knop ‘Online registratie en inschrijving vakantie’ bovenaan deze pagina. Voor elk kind moet ook nog een dossier opgemaakt worden op de locatie. Neem hiervoor contact op met de coördinator. 

Vakanties

  • Tijdens de vakanties wordt er in de voor- en namiddag een activiteit aangeboden. Kinderen worden niet verplicht om hieraan deel te nemen.
  • Ook tijdens vakanties zijn de tussendoortjes in de prijs inbegrepen en brengen de kinderen boterhammen mee voor ’s middags.
  • Af en toe gaan we in vakanties op uitstap. De kosten voor uitstappen worden niet extra aangerekend aan de ouders.
  • Een uitstap kan ontspannend (speeltuin), leerrijk (bezoek museum of tentoonstelling) of cultureel zijn (voorstelling Cultuurcentrum Belgica), of kan een sociale meerwaarde bieden (bezoek aan het woonzorgcentrum). 

Inschrijven voor vakanties

Inschrijven voor opvang tijdens de vakantie is verplicht. De eerste inschrijvingsdatum wordt per vakantie bekendgemaakt via brief, e-mail en deze pagina.

Rekening houdend met de regelgeving wordt er voorrang gegeven aan kinderen t.e.m. 6 jaar. Meer informatie over het annuleren van gereserveerde dagen kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement onder 3.3. (zie Downloads).

Start inschrijvingen kerst- en krokusvakantie 2023 voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 6 jaar:

Via de webshop vanaf woensdag 30 november om 16u. Diezelfde avond kan u tussen 17u30 en 18u30 langskomen in IBO 't Speelpaleis(Gentsesteenweg 1, Dendermonde-centrum) waar wij u helpen met uw inschrijving.

Start inschrijvingen kerst- en krokusvakantie 2023 voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar:

Via de webshop vanaf woensdag 7 december om 17u. Diezelfde avond kan u tussen 17u30 en 18u30 langskomen bij de sportdienst (Van Langenhovestraat Sint-Gillis) waar wij u helpen bij uw inschrijving.

Opvangdagen wissen of wijzigen voor de herfstvakantie ( zie stap 3 van de handleiding). Dit kan via de webshop tot vrijdag 23 december om 12u. Gelieve uw inschrijving te controleren vooraleer u de webshop afsluit.

Opvangdagen wissen of wijzigen voor de krokusvakantie (zie stap 3 van de handleiding). Dit kan in dezelfde periode als voor de kerstvakantie. Op vrijdag 23 december om 12u worden de inschrijvingen voor de krokusvakantie tijdelijk afgesloten. Vanaf maandag 9 januari om 9u kan er opnieuw ingeschreven en gewijzigd worden voor de krokusvakantie. De webshop wordt definitief afgesloten op vrijdag 17 februari om 12u 's middags. Gelieve uw inschrijving te controleren vooraleer u de webshop afsluit.

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

Prijs?

Voorschools en naschools
1 EUR per begonnen halfuur 

Woensdagnamiddag 
Minder dan 3 uur aanwezig: 1 EUR per begonnen halfuur (maximum van 4 EUR)
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 EUR
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 EUR

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 EUR
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 EUR
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 EUR

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25 % korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief

50 % van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement (zie Downloads).

Contact en openingsuren

Opvang ORC Keur

Adres
Pijnderslaan 909200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
0473 92 24 11
Tel.
0471 62 68 73 (coördinator)
E-mail
E-mail

Ma-vr: 7 u. tot begin schooltijd, einde schooltijd tot 19 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: 7-19 u.