Parkeren in kernwinkelhart

Extra parkeermogelijkheid aan de rand van de stad is een belangrijke voorwaarde om in het hart van de stad verfraaiende ingrepen te kunnen uitvoeren in de toekomst. Zo heeft de stad zich altijd geëngageerd om een alternatieve parking te voorzien als W&Z de Gedempte Dender terug zal openen.

Het oorspronkelijke plan was om een parkeergebouw te bouwen achter de brandweerkazerne (op het onbebouwd terrein tussen de Oude Vest en de Leopold II-laan). Via een ‘werkenwedstrijd’ gingen we op zoek naar een bouwpartner die alle aspecten van het project kon realiseren: studie, ontwerp en ook de uitvoering. De opdracht werd geraamd op 2.200.000 euro incl. btw. Er was geen enkele offerte die voldeed aan alle criteria.

Voldoende parkeergelegenheid blijft een prioriteit en dichtbij de winkels heeft voldoende parking alleen maar voordelen. Het biedt een oplossing voor het zoekverkeer in de winkelstraten. Shoppers kunnen zo ongelimiteerd parkeren en zorgeloos genieten van een winkeldagje in onze stad. De ligging aan de rand van de stadskern blijft cruciaal. Daarom werd verder naar een alternatief gezocht.

Een nieuwe zoektocht bood de mogelijkheid om 90 parkeerplaatsen aan te kopen in een deel van de ondergrondse parking gelegen op de site ‘Mechelse Poort’ aan de Oude Vest en Leopold II-laan. Er is een intentieverklaring ondertekend tussen Investpro nv Mechelse Poort en het stadsbestuur.

De aankoop van deze reeds gerealiseerde parkeerplaatsen geeft het voordeel dat ze sneller gebruikt kunnen worden. Een parkeertoren bouwen, zou langer duren en is complexer. De financiële, juridische en uitvoeringsrisico’s zijn ook beperkter in geval van aankoop.

De gemeenteraad ging op dinsdag 17 juli 2018 akkoord met de aankoop van de 90 parkeerplaatsen¬†in de ondergrondse parking van de site ‘Mechelse Poort’ aan de Oude Vest en Leopold II-laan.

De eigenaars van Investpro Mechelse Poort hebben de intentie om ook 83 bovengrondse parkeerplaatsen ter beschikking te stellen als publieke parking van de stad. In totaal zijn er dus 173 extra (betalende) parkeerplaatsen.

Als het verder overleg goed verloopt, kunnen deze parkeerplaatsen in het najaar gebruikt worden.