naar top
Gemeente Dendermonde

L. Pauwels & N. Sahin

Lendert Pauwels


De schilderijen van Lendert Pauwels getuigen van een ietwat weemoedige ingetogenheid. Misschien ligt dat aan zijn kleurgebruik, toch mag het eerder merkwaardig genoemd worden dat in een schilderij als “rode tent” zo goed als geen rode tint te bespeuren valt. Maar net dat toont de diepgang in zijn werk. Het vermoeden van rood is er wel. Het zorgt net voor de spanning, het contrast tussen het veilige binnen en het onvoorspelbare buiten.
Rode tent, ook wel de moedertent genoemd, is een tijdelijke verblijfplaats, is een rustpunt in het streven naar een evenwichtig leven. Een plaats om te herbronnen. Maar meer nog dan dat is het een zoektocht naar geborgenheid. De rode kleuren binnenin verwijzen naar de veilige onbezorgde omgeving van de baarmoeder of misschien wel naar de kern, het hart waarrond het leven zich ontplooit. Het is een plaats waar ontboezemingen gebeuren, waar ervaringen worden uitgewisseld, waar men terug op krachten komt om het leven te leiden. Het is een uitlaatklep die ervoor zorgt dat het balanceren op de grens mogelijk wordt.
Tekst:Melissa Muys

  • Lendert Pauwels en Nerkiz Sahin
  • Lendert Pauwels en Nerkiz Sahin
  • Lendert Pauwels en Nerkiz Sahin