naar top
Gemeente Dendermonde

Plan-MER : Aankondiging openbaar onderzoek sectorale voorwaarden windturbines

Wat

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen gedurende deze periode inkijken:

  • Online: vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
  • U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.83.79 of u stuurt een mail naar bomgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

  • via brief te bezorgen aan volgend adres:

          Departement Omgeving

          Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

          t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

          Koning Albert II-laan 20 bus 8

          1000 Brussel

Openbaar onderzoek over het ontwerp van besluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines

Plan-MER over sectorale voorwaarden voor windturbines

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 50
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.