naar top
Gemeente Dendermonde

Feestmateriaal ontlenen: werkwijze tot 1 juli 2023

OPGELET: Vanaf 1 juli 2023 zal het lokaal bestuur overgaan naar een nieuwe aanpak voor de uitlening van feestmateriaal. Meer informatie kan je vinden op de pagina over de nieuwe werkwijze.
Wil je feestmateriaal aanvragen voor een evenement dat doorgaat vóór 1 juli 2023, dan kan dat nog volgens de onderstaande werkwijze.

Dendermondse verenigingen, particulieren en instellingen kunnen feestmateriaal huren van het lokaal bestuur. 

Voorwaarden?

 • Je moet de aanvraag ten vroegste 1 jaar en ten laatste 3 weken voor de start van de activiteit indienen. 
 • Je bezorgt ons het volledig ingevulde aanvraagformulier. Een bestelling kan tot drie weken voor de activiteit worden aangepast. Die aanpassing kan enkel minder materiaal of een annulering zijn, meer materiaal vragen kan enkel in bijzondere omstandigheden. 
 • De personen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de teruggave van het materiaal moeten telefonisch bereikbaar zijn in de week voor de activiteit. Zo kan de technische uitvoeringsdienst eventueel nog verdere afspraken maken in verband met de levering van het feestmateriaal.
 • De lener van het materiaal staat in voor het opzetten en afbreken van de gehuurde materialen en zorgt ervoor dat het materiaal verzameld en proper op dezelfde plaats staat voor afhaling. 

Alle voorwaarden staan beschreven in het huishoudelijk reglement (zie Downloads).

Hoe aanvragen?

1. Via e-mail

 • Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie Downloads). 
 • Mail het ingevulde formulier naar evenementen@dendermonde.be.

2. Via post

 • Download het aanvraagformulier (zie Downloads). 
 • Stuur het ingevulde formulier op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, dienst evenementen en inname openbaar domein, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'. 

3. Via het loket (enkel op afspraak)

Maak een afspraak over feestmateriaal

Prijs?

Soort materiaal

Retributie in EUR

Nadarhekken

0,30 EUR/stuk

Herashekwerk

3,80 EUR/hek

Bloembakken

3,80 EUR/stuk

Vlaggenmasten (verplichte plaatsing inbegrepen)

10,0 EUR/stuk

Vlaggen (landsvlaggen, kleine vlaggen, grote vlaggen)

5,00 EUR/stuk

Podiumpanelen (aluminium - vouwbaar)

3,80 EUR/stuk

Trappen 3 of 4 treden

3,80 EUR/stuk

Kiespanelen (witte)

0,50 EUR/lopende meter

Tentoonstellingspanelen geverfd (horizontaal)

0,70 EUR/lopende meter

Tentoonstellingspanelen aluminium (verticaal)

1,30 EUR/lopende meter

Stoelen

0,50 EUR/stuk

Tafels 100x75 cm

2,50 EUR/stuk

Tafels 200x75 cm

5,00 EUR/stuk

Planken & schragen

2,50 EUR/eenheid

Dansvloer

1,30 EUR/m2

Muzieklessenaars

5,00 EUR/stuk

Spreekgestoelte

6,30 EUR/stuk

Bord "welkom" of "tentoonstelling"

5,00 EUR/stuk

Feestkraampjes

10,0 EUR/stuk

Stemhokjes

5,00 EUR/stuk

Stembussen

2,50 EUR/stuk

Vloerbeschermingsmatten 10 m / 1,5 m 

2,50 EUR/stuk

Vloerbeschermingsmatten 12 m / 1,5 m 

3,00 EUR/stuk

Vloerbeschermingsmatten 24 m / 1,5 m 

5,00 EUR/stuk

Scheidingspanelen op wieltjes

7,60 EUR/stuk

Kanteltribunes

7,60 EUR/stuk

Afvalcontainer van 120l

12 EUR/stuk*

Afvalcontainer van 240l

24 EUR/stuk*

*Afvalcontainers van het lokaal bestuur kunnen enkel na onderling overleg met dienst evenementen ontleend worden tot 31/12/2022. De organisator bekijkt eerst of er afvaleilanden van Verko gehuurd kunnen worden.
*Voor de afvalcontainers wordt een basistarief gerekend. Hiervoor wordt enkel nog een korting toegekend voor evenementen die onder auspiciën van de stad vallen. (zie 'Downloads' Retributie ontlenen afvalcontainers, geluidsmeter en energiemeter - goedkeuring). 

Voordeeltarief

Voor eventuele vrijstellingen verwijzen we naar het retributiereglement (zie 'Downloads'). 

Een voordeeltarief wordt toegekend aan volgende verenigingen: 

 • Verenigingen aangesloten bij een stedelijke adviesraad betalen 25% van het tarief.
 • Verenigingen niet aangesloten bij een stedelijke adviesraad, buurt- of wijkcomités en niet-gemeentelijke basisscholen betalen 50% van het tarief. 
 • Particuliere aanvragers betalen het volledige tarief.

Het factuurbedrag bedraagt minimaal 10 EUR.

Afhandeling?

Nadat we je aanvraag ontvangen hebben, krijg je een mailtje ter ontvangst.
We verwerken de aanvraag en bekijken of we je het gewenste materiaal kunnen leveren in de gevraagde periode. Pas na bevestiging van dienst evenementen ligt jouw reservatie definitief vast. 

Je kan het materiaal zelf afhalen en terugbrengen tijdens de openingsuren van de technische uitvoeringsdienst (uitgezonderd: vlaggenmasten en materiaal van de sportdienst). De technische uitvoeringsdienst neemt met jou contact op indien je zelf het materiaal wenst af te halen.

Als je dit niet zelf doet, wordt voor het vervoer van het feestmateriaal en de werkuren voor het opstellen, afbreken, stapelen en reinigen ervan een aparte retributie aangerekend: 10% van het totale factuurbedrag van het gehuurde feestmateriaal met een minimum van 100 EUR (tenzij je recht hebt op een vermindering - zie 'Prijs').

Annulatievoorwaarden

Een annulatie van feestmaterieel dient schriftelijk en ten laatste één week vóór de activiteit te gebeuren. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd zullen 20 EUR annulatiekosten worden gefactureerd.

Contact

Dienst evenementen en inname openbaar domein

 • plein met podium en stoelen voor publiek