naar top
Gemeente Dendermonde

ExpoSure

De weg naar een vernieuwd stadsmuseum

De collectie bevindt zich niet alleen in het museum, maar omvat de hele stad. De nieuwe samenwerking uit zich vooral in een uitgebreide samenwerking met verenigingen, erfgoedgemeenschappen, verzamelaars … 

Het project in het Vleeshuismuseum was de start van de uitbouw van een participatieve werking. De betrokkenheid van de bewoners werd vergroot door hen zelf de collectie te laten samenstellen van een tijdelijke opstelling. Zo kwam het museumteam te weten waar de Dendermondenaar werkelijk belang aan hecht. De vroegere opstelling was al enkele jaren oud en werd in een onderhoudende stijl opgevat. In de huidige opstelling maken we gebruik van de bestaande infrastructuur waarbij het historische verhaal van de stad nog altijd wordt verteld, maar er meer openheid is gecreëerd. Tussen deze geschiedenis weefden we de verhalen van de Dendermondenaren.

Bekende en minder bekende Dendermondenaren

We selecteerden een groep van (voorlopig) zestig Dendermondenaren of personen die een sterke band hebben met Dendermonde. Op de lijst staan mensen die een bijzonder beroep of ambacht uitoefenen, zich verdienstelijk hebben getoond op artistiek of sportief vlak, zich inzetten voor een erfgoedtraditie, een gemeenschap … In de samenstelling is er ook aandacht voor diversiteit op vlak van herkomst, geslacht, woonplaats, leeftijd. Een aantal bekende Dendermondenaren prijkt momenteel op de lijst, maar ook bewoners die achter de schermen actief zijn, kregen een forum. De geselecteerden werden uitgenodigd op onze kijkdagen en mochten een favoriet collectiestuk kiezen. Dat namen wij dan mee in de nieuwe opstelling. We documenteerden hun keuze met een klein interview en ook dat werd in de nieuwe presentatie verwerkt. We hopen op deze manier interessante verhalen los te weken.

Iedereen draagt herinneringen met zich mee. Dat kan gaan om iemand die bijvoorbeeld lid is geweest van een vereniging, heeft gewerkt in een verdwenen bedrijf, de glorietijd van een bepaalde volkssport nog heeft meegemaakt … Soms kan iemand misschien zelfs het gebruik van bepaalde werktuigen demonstreren. Het is de bedoeling dat de lijst op termijn aangroeit en dat nog meer personen worden betrokken. In de nieuwe opstelling voorzien we hiervoor ruimte. Zo krijgen we een dynamische collectiepresentatie die blijft boeien.

Een tentoonstelling voor en door de mensen

De stedelijke musea hadden zelf een voorselectie gemaakt uit de collecties van het Zwijvekemuseum, het Museum voor Volkskunde/Begijnhofmuseum, het Vleeshuismuseum en het Historisch Documentatiecentrum, maar ook uit de museumreserve. Er kon gekozen worden uit een veelzijdig gamma aan museumobjecten: archeologische vondsten, historische stukken, volkskundige artefacten maar ook archiefdocumenten en foto’s. 

Contact

Museumsecretariaat

Gebouw
Stadsmuseum Zwijveke
Adres
Nijverheidsstraat 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 30 18
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Morgen open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Bij voorkeur eerst even telefoneren als je langskomt. Ondervind je problemen bij telefonisch contact, gelieve ons een mail te sturen.