ExpoSure

De weg naar een nieuw stadsmuseum

De collectie bevindt zich niet alleen in het museum, maar omvat de hele stad. De nieuwe samenwerking zal zich vooral uiten in een uitgebreide samenwerking met verenigingen, erfgoedgemeenschappen, verzamelaars … Om de nieuwe werking maximaal te kunnen ontplooien, wordt er momenteel uitgekeken naar één nieuwe, centrale museumsite. De huidige situatie van drie musea verspreid over evenveel locaties is weinig efficiënt. Er loopt momenteel een traject waarbij de verschillende mogelijkheden worden onderzocht.

Met het project in het Vleeshuismuseum willen we al starten met de uitbouw van een participatieve werking. De betrokkenheid van de bewoners willen we vergroten door hen zelf de collectie te laten samenstellen van een tijdelijke opstelling. Zo komt het museumteam te weten waar de Dendermondenaar werkelijk belang aan hecht. De huidige opstelling is al enkele jaren oud en werd in een onderhoudende stijl opgevat. In de nieuwe opstelling zullen we gebruik maken van de bestaande infrastructuur en het historische verhaal van de stad zal nog altijd verteld worden, maar er zal meer openheid gecreëerd worden. Tussen deze geschiedenis weven we de verhalen van de Dendermondenaren.

Bekende en minder bekende Dendermondenaren

We selecteerden een groep van (voorlopig) zestig Dendermondenaren of personen die een sterke band hebben met Dendermonde. Op de lijst staan mensen die een bijzonder beroep of ambacht uitoefenen, zich verdienstelijk hebben getoond op artistiek of sportief vlak, zich inzetten voor een erfgoedtraditie, een gemeenschap … In de samenstelling is er ook aandacht voor diversiteit op vlak van herkomst, geslacht, woonplaats, leeftijd. Een aantal bekende Dendermondenaren prijken momenteel op de lijst maar ook bewoners, die achter de schermen actief zijn, krijgen een forum. De geselecteerden werden uitgenodigd op onze kijkdagen en mochten een favoriet collectiestuk kiezen. Dat namen wij dan op in de nieuwe opstelling. We documenteren ook hun keuze met een klein interview en ook dat wordt in de nieuwe presentatie verwerkt. We hopen op deze manier interessante verhalen los te weken.

Iedereen draagt herinneringen met zich mee. Dat kan gaan om iemand die bijvoorbeeld lid is geweest van een vereniging, heeft gewerkt in een verdwenen bedrijf, de glorietijd van een bepaalde volkssport nog heeft meegemaakt … Soms kan iemand misschien zelfs het gebruik van bepaalde werktuigen demonstreren. Het is de bedoeling dat de lijst op termijn aangroeit en dat nog meer personen worden betrokken. In de nieuwe opstelling voorzien we hiervoor ruimte. Zo krijgen we een dynamische collectiepresentatie die blijft boeien.

Een tentoonstelling voor en door de mensen

De stedelijke musea hebben zelf een voorselectie gemaakt uit de collecties van het Zwijvekemuseum, het Museum voor Volkskunde/Begijnhofmuseum, het Vleeshuismuseum en het Historisch Documentatiecentrum, maar ook uit de museumreserve. Er kan gekozen worden uit een veelzijdig gamma aan museumobjecten: archeologische vondsten, historische stukken, volkskundige artefacten maar ook archiefdocumenten en foto’s. 

Contact

Museumsecretariaat

Gebouw
Zwijvekemuseum
Adres
Nijverheidsstraat 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 30 18
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten