SAMWD wordt verbouwd en krijgt tijdelijk andere locatie

De Stedelijke Academie voor Muziek Word en Dans (SAMWD) in de Kerkstraat 47 wordt verbouwd om het gebouw brandveilig en toegankelijk te maken, het gebruiksgemak te verhogen en om het gebouw te voorzien in alle actuele noden. De verbouwing wordt aangegrepen om het gebouw duurzamer te maken.

Begin 2019 nam de SAMWD zijn intrek op een tijdelijke locatie: in het Sociaal Huis (bovenste verdieping) Gentsesteenweg 1, in combinatie met containermodules op de parking van het Sociaal Huis, enkele lokalen in de bibliotheek en een turnzaal met nieuwe sportvloer in het Oscar Romerocollege.

Op 21 maart 2019 werd de omgevingsvergunning verleend. De ontwerper, Artex Ingenieurs & Architecten uit Dendermonde, heeft het aanbestedingsdossier volledig afgewerkt. Het bestek werd in de gemeenteraad van 19 juni goedgekeurd. Het dossier is klaar om eind juni 2019 te publiceren om via een openbare procedure een aannemer aan te stellen. Eind 2019 zullen de verbouwingswerken aan de SAMWD starten.

De verbouwingswerken omvatten in grote lijnen:

  • afbraak van de bijgebouwen tussen het hoofdgebouw en de achterbouw (danszaal);
  • nieuwe toegang via de binnenkoer met nieuwe grote inkomhal die ook dienst zal doen als wachtruimte;
  • nieuwe trappen en twee liften;
  • nieuw sanitair;
  • nieuwe stookplaats en extra bergruimte.

Het hoofdgebouw en de achterbouw worden door de ruime inkomhal met elkaar verbonden. De binnenkoer wordt opnieuw aangelegd en voorzien van groenelementen, zodat dit een aangename plaats wordt.

Het hoofdgebouw zelf wordt voorzien van een nieuw goed geïsoleerd dak met zonnepanelen en nieuwe ramen. De klassen worden opgefrist en voorzien van ventilatie en een nieuw warmteafgiftesysteem. Er worden energiezuinige en slimme technieken toegepast om het energieverbruik te doen dalen.

Na de afbraakwerken zal een archeologisch onderzoek op de binnenkoer plaatsvinden, vooraleer de opbouwwerken kunnen starten. Uit vooronderzoek blijkt dat er op de site van de SAMWD mogelijks sporen aanwezig zijn die dateren uit de metaaltijden of de Romeinse tijd. Dit waardevol erfgoed moet grondig onderzocht worden.

De verbouwingswerken worden geraamd op circa 2.240.000 euro.

De werken moeten klaar zijn in de zomervakantie van 2021, zodat de SAMWD vanaf september in de Kerkstraat van start kan gaan met het nieuwe schooljaar.

Contact

Dienst gebouwen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 74
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

  • Plan tijdelijke locaties
  • Archeologische vondsten
  • Archeologische opgravingen
  • SAMWD na verbouwingen