naar top
Gemeente Dendermonde

Gewestplan Dendermonde

In Vlaanderen bepalen bestemmingsplannen wat er met de ruimte mag gebeuren. Deze plannen leggen voor specifieke percelen de bestemming vast (bv. wonen, landbouw, bedrijvigheid) en koppelen hieraan stedenbouwkundige voorschriften. Bestemmingsplannen zijn onder meer:

Andere manieren om bouwvoorschriften vast te leggen, zijn verkavelingsvoorschriften en stedenbouwkundige verordeningen. 

Op het gewestplan Dendermonde zijn alle zoneringen voor het hele Dendermondse grondgebied vastgelegd (woongebied, agrarisch gebied ...). De bestemming van het gewestplan kan wijzigen door de opmaak van bijzondere plannen van aanleg (vroeger) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (nu). Het gewestplan van Dendermonde werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 7/11/1978. 

Je kan het gewestplan online raadplegen via deze link

Wens je graag uitleg over dit onderwerp, dan kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.