Nieuwe locatie voor IBO Baasrode geopend

Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk diensten en gebouwen clusteren binnen het eigen stadspatrimonium. Daarom werd op 3 november 2014 beslist om te onderzoeken of de IBO kan geherlokaliseerd worden in de leegstaande lokalen van de kleuterafdeling van stedelijke basisschool De Schakel in de Kloosterstraat in Baasrode. De bestaande capaciteit van 45 kinderen blijft behouden. Op 12 januari 2015 werd het bouwprogramma vastgelegd in samenspraak met het IBO en de dienst gebouwen.

Het studiebureau Artex ingenieurs & Architecten bvba uit Dendermonde maakte een voorontwerp. Vier bestaande lokalen van de school werden verbouwd tot inkom met onthaal, EHBO-lokaal, speel- en verblijfsruimtes. De verbouwing van de bestaande lokalen bestond o.a. uit een volledige vernieuwing van de technieken, renoveren en isoleren van de vloeren en het vernieuwen van het oude houten schrijnwerk in de voorgevel. Ook een uitbreiding met een nieuwbouw voor de refter, personeelsruimte en keuken werden voorzien. De kostprijs voor het project werd geraamd op 480.000 EUR incl. btw.

Het college keurde het voorontwerp goed op 7 december 2015 en het werd voorgelegd aan Kind en Gezin. Kind en Gezin sprak zich op 21 januari 2016 positief uit over de realisatie van een IBO in de stedelijke basisschool in de Kloosterstraat.

Het college van 8 februari 2016 besliste definitief om IBO Baasrode te herlokaliseren naar de Kloosterstraat. Aan het studiebureau Artex ingenieurs & Architecten uit Dendermonde werd de verdere studie- en projectopvolging toegewezen. 

De werkzaamheden zijn uiteindelijk gegund aan VMG-De Cock voor 581.160,83 euro en zijn intussen beëindigd. Op 22 maart 2019 werd de nieuwe IBO-locatie officieel geopend. 

Update 28 mei 2019

IBO De speelvogels vangt sinds maandag 18 maart 2019 de kinderen op in de nieuwe infrastructuur in de Kloosterstraat in Baasrode. Deze opvanglocatie heeft de erkenning van Kind & Gezin voor een opvangcapaciteit van 45 kinderen.

De nieuwe infrastructuur biedt de mogelijkheid, volgens de regelgeving van Kind & Gezin, om dagelijks 53 kinderen op te vangen. Dat wil zeggen dat het stadsbestuur een uitbreiding zal aanvragen bij Kind & Gezin om dagelijks 8 extra kinderen op te vangen vanaf 1 juli 2019. Met deze uitbreiding wordt de maximale capaciteit bereikt en hiervoor zijn geen bijkomende investeringen nodig. De procedure voor een nieuwe erkenning zal deze week opgestart worden.

Contact

Dienst gebouwen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 74
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.