naar top
Gemeente Dendermonde

Jaarmarkt

Om de landbouw te promoten, organiseert de stad jaarlijks een jaarmarkt in Appels, Baasrode, Dendermonde-centrum, Grembergen, Oudegem, Schoonaarde en Sint-Gillis.

Houders van trekpaarden, rijpaarden, pony's, melkvee, vleesvee, ezels, schapen, geiten en kleinvee kunnen er met hun dieren meedingen naar een geldprijs. Een jury keurt de dieren.

Het publiek kan de dieren komen bewonderen. 

Hier lees je alle data van kermissen en jaarmarkten in Dendermonde.

Deelnemen als ambulante handelaar?

Ambulante handelaars die zaken willen verkopen op jaarmarkten, kunnen terecht bij de verantwoordelijke feestcomités.

Appels info@feestcomiteappels.be 
Baasrode scheldefeestenbaasrode@gmail.com 
Dendermonde  Johan.de-backer@skynet.be 
Grembergen  grembergenfeest@dendermonde.be 
Oudegem ringoet.myriam@skynet.be 
Schoonaarde dhondtdirk@skynet.be
Sint-Gillis spiroe_4@hotmail.com 

Deelnemen als veehouder?

Deelnemers moeten zich ter plaatse inschrijven.
Deelnemers moeten bezitten over het gezondheidsattest van de dieren. 

Het prijzengeld dat je kunt winnen, staat beschreven in het bijgevoegd reglement (zie 'Downloads'). 

Kinderjaarmarkt

Tijdens de jaarmarkten vindt soms een kinderjaarmarkt plaats waar de kinderen van de plaatselijke scholen met hun lievelingsdiertjes komen pronken.

Voorwaarden?

 1. De stad Dendermonde organiseert als inrichtend comité jaarlijks een aantal jaarmarkten op haar grondgebied. De praktische organisatie gebeurt door de stad zelf. Het  programma van de jaarmarkt wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 2. De jaarmarkten worden ingericht volgens de regels en de voorschriften van het algemeen reglement jaarmarkten-keuringen-tentoonstellingen, zoals beslist in het college van burgemeester en schepenen dd. 31 januari 2020, en alle diergeneeskundige voorschriften en bepalingen van het FAVV, waaraan de deelnemers zich door hun inschrijving automatisch onderwerpen.
 3. Het diergeneeskundig toezicht wordt gedaan door een dierenarts aangesteld door het lokaal bestuur. Schijnbaar zieke en slecht verzorgde dieren zullen van de jaarmarkt worden verwijderd en uitgesloten worden van beoordeling en prijzen. Alle dieren met duidelijke infestatie van ectoparasieten (luizen, vlooien …) worden behandeld op kosten van de eigenaar, alsook een preventieve behandeling van de dieren die in de directe omgeving zitten.
  Er zal op elke jaarmarkt controle gebeuren op het welzijn van de dieren aan de hand van een checklist, opgesteld door de stad en uitgevoerd door de dienstdoende dierenarts.
 4. De jury heeft het recht om deelnemers te weigeren op basis van opzettelijk bedrog bij inschrijving of indien wordt vastgesteld dat ze niet voldoen aan de regels inzake dierenwelzijn na overleg met de aanwezige dierenarts. De jury kan ook deelnemers weigeren op toekomstige jaarmarkten.
 5. Inschrijven voor de jaarmarkt kan van 9 tot 9.45 uur in de aangeduide locatie behalve voor Schoonaarde waar de inschrijving kan van 13.30 tot 14.15 uur. Hierna worden geen inschrijvingen meer aanvaard. De keuring start stipt om 10 uur (Schoonaarde om 14.30 uur).
 6. Deelnemers dienen zich te voorzien van alle nodige eigendomsbewijzen en veterinaire bewijzen zonder dewelke inschrijven en deelnemen niet mogelijk is. De organisatoren wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor slecht of onduidelijk ingevulde inschrijvingsformulieren.
 7. Elk dier moet minstens dertig dagen voorafgaand aan de deelneming aan de jaarmarkt verbleven hebben op het beslag van de eigenaar en dient in orde te zijn met de IBR reglementering (I3 statuut).
 8. Elk deelnemend dier moet in het bezit zijn van een geldige BVD-statuut (verplicht sinds 1 januari 2015 om aan prijskampen deel te nemen).
 9. De jaarmarkten staat open voor mest- en melkvee, trek- en rijpaarden, pony’s, ezels, mini-paardjes, schapen, geiten en kleinvee. Er is geen leeftijdsgrens voor de dieren.

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • Jaarmarkt paard 18 oktober 2021