naar top
Gemeente Dendermonde

Stedelijke mantelzorgpremie

Iedere mantelzorger die zorgt voor een thuiswonende zorgbehoevende persoon kan een stedelijke mantelzorgpremie aanvragen. De mantelzorgpremie bedraagt 150 EUR per jaar en wordt uitbetaald in het tweede kwartaal. Er wordt slechts één mantelzorgpremie per zorgbehoevende persoon toegekend.

Met mantelzorg bedoelen we de zorg die door niet-professionelen wordt geboden (kinderen die voor hun ouders zorgen, een partner die voor een zieke man of vrouw instaat, een buur die in de weer is voor een hoogbejaarde naast de deur ...).

Voorwaarden?

Voor de mantelzorger: 

 • Minstens 21 jaar zijn
 • De zorgbehoevende bijstaan en helpen

Voor de zorgbehoevende: 

 • Minstens 21 jaar zijn
 • Minstens 3 maand voor de aanvraag van de premie in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Dendermonde ingeschreven zijn en in Dendermonde wonen
 • Recht hebben op het zorgbudget van 130 EUR van de Vlaamse sociale bescherming (voorheen de Vlaamse Zorgverzekering) en hiervan een attest (met erkenningsperiode) kunnen voorleggen
 • Geen persoonlijk assistentiebudget of verhoogde kinderbijslag ontvangen
 • Niet in een woon- of zorgcentrum verblijven

Hoe aanvragen?

 • Download het aanvraagformulier (bij Downloads onderaan deze pagina). Vanaf 1 februari 2020 kan je het aanvraagformulier ook afhalen in onderstaande locaties. Je kan hier ook terecht voor meer informatie of hulp bij het invullen van het formulier.
 • De mantelzorger en zorgbehoevende moeten het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Voeg een attest van de zorgkas van de zorgbehoevende toe waarin bevestigd wordt dat er recht is op het zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming voor het jaar 2019. 
 • Bezorg het aanvraagformulier aan het Sociaal Huis of een lokaal dienstencentrum. De termijn van aanvragen wordt verlengd tot en met dinsdag 30 juni 2020. 

Waar aanvragen en indienen?

 • Sociaal Huis, Gentsesteenweg 1, 052-37 85 02, ma-vr 9-12 uur, di 16-19 uur. 
 • Lokaal dienstencentrum Zilverpand, bewoners kunnen hun aanvraag indienen in het Sociaal Huis.
 • Lokaal dienstencentrum Zonnebloem, Breestraat 109, 052-25 19 30, bij de centrumleidster di 11 tot 12 uur en woensdag van 10.30 tot 11.30 uur. 
 • Lokaal dienstencentrum ´t Plein, Kloosterstraat 30, 052-25 70 90, bij de centrumleidster wo 10.30-11.30 u. of di en do 15-16.30 u. 

Contact

Loketdiensten en premies

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 00
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Dinsdag van 16-19 u. (niet tijdens de schoolvakanties!): enkel als je je niet kan vrijmaken tijdens de kantooruren