Meerjarenplan OCMW 2014-2019

Het meerjarenplan legt vast wat het OCMW-bestuur de komende jaren wil bereiken en welke acties hiervoor genomen worden. 

Om dit plan op te maken, werd eerst een omgevingsanalyse opgemaakt om de maatschappelijke situatie van onze stad vast te stellen. Welke noden en behoeften zijn er? Hoe is de bevolkingssamenstelling en hoe zal deze verder evolueren? Hoe staan we er economisch voor? Welke voorzieningen zijn aanwezig? Zijn er gebreken in de dienstverlening? Op basis van aandachtspunten in deze analyse legt het OCMW beleidsaccenten. 

'Samen maken we merk van ieders welzijn' is de missie en bestaansreden van het OCMW van Dendermonde. Het OCMW wil samen met partnerorganisaties, medewerkers, klanten, gebruikers, bewoners ... streven naar welzijn. Welzijn van alle Dendermondenaren met extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen, gezinnen met jonde kinderen, personen die het financieel of maatschappelijk moeilijk hebben. Ook als werkgever van meer dan 500 personeelsleden neemt het OCMW een engagement op om deze medewerkers te ondersteunen via een welzijnsbewust personeelsbeleid. Ook de medewerkers van het OCMW formuleerden hun visie in het meerjarenplan.

In het meerjarenplan zijn verschillende doelstellingen en concrete acties opgenomen. Deze worden uitgewerkt met extra aandacht voor de verschillende doelgroepen. 

Het meerjarenplan werd goedgekeurd door de OCMW-raad in de zitting van maandag 23 december 2013. De gemeenteraad keurde het plan goed op woensdag 22 januari 2014. Via het Stadsmagazine houden wij u regelmatig op de hoogte over de uitvoering van de doelstellingen en de acties!

  • ocmwlogo2005