Nieuwbouw gemeentelijke basisschool Echo Oudegem

Algemene informatie

In Oudegem was er al lang een nijpend tekort aan klaslokalen. Containerklassen op de speelplaats waren slechts een tijdelijke oplossing. Om het probleem op lange termijn op te lossen, diende de gemeenteraad in 2005 een aanvraag in tot subsidiëring van een nieuwbouw bij AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).

Ter voorbereiding van de nieuwbouw werden twee stukken grond aangekocht: een perceel naast de school (Ouburg 27) en woning nr. 12 van de Zijpestraat.

In 2013 werd bekend dat AGIOn het subsidiedossier op zijn prioriteitenlijst geplaatst had. Vervolgens belastte het college van burgemeester en schepenen in maart 2013 TV ontwerpatelier Peter Jannes – A2O architecten met de studie-en projectbegeleiding van de nieuwbouw (kantoor in de Koning Boudewijnlaan 5 te Olen). In oktober 2013 keurde de gemeenteraad het lastenboek en de uitvoeringsplannen definitief goed.

Na definitieve goedkeuring van het dossier door AGIOn en na vastlegging van het subsidiebedrag werd de aanbesteding eind 2014 gegund aan Pyck Michael Algemene Bouwwerken bvba, Kloosterstraat 79 te Erpe-Mere. De kostprijs van de werken bedraagt 1.133.240,26 EUR excl. btw.

Op 12 mei 2015 vond een informatievergadering plaats in de school waarbij de plannen en werfinrichting werden toegelicht.

De bouwwerken

Het nieuwbouwproject omvat twee bouwzones: één ter hoogte van de Zijpestraat en één op het perceel aan de Ouburg. In de Zijpestraat wordt de bestaande woning met huisnummer 12 en het oude leraarslokaal afgebroken. In plaats daarvan komen twee kleuterklassen, visueel verbonden door middel van een patio. In de tweede bouwzone worden een nieuwe refter, keuken, sanitair, technische ruimte en 2 klaslokalen gebouwd op het gelijkvloers. Het nieuwe leraarslokaal en het directiebureau worden voorzien op de eerste verdieping. De gevels worden opgetrokken in een grijs-beige gevelsteen met betonnen plint en schrijnwerk in thermisch onderbroken aluminium.

Aannemer Michaël Pyck bvba startte de werken op 8 juni 2015. Het lastenboek voorzag 200 werkdagen voor de uitvoering. Rekening houdend met vakantieperiodes en weerverlet komt dit neer op ongeveer een kalenderjaar. In een eerste fase (juni - september 2015) werden de afbraak- en grondwerken uitgevoerd.

Maandag 29 juni 2015 vond de symbolische eerste steenlegging plaats. De leerlingen van de school beschilderden stenen tot kunstwerkjes die in de nieuwbouw verwerkt worden. De kunstwerkjes werden feestelijk onthuld door burgemeester Piet Buyse, schepen Leen Dierick, schepen Martine Van Hauwermeiren en Dirk Van Langenhove, directeur van de school.

De aannemer startte nog voor het bouwverlof 2015 met de fundering. De werken vorderden gestaag. De fundering- en rioleringswerken werden afgerond. De metsel- en betonwerken voor het gelijkvloers en de verdiepingen zijn een eind gevorderd.

Door het faillissement van aannemer Michaël Pyck Algemene Bouwwerken bvba liggen de werken echter sinds half mei 2016 stil.  

Met de veiligheidscoördinator en de architect van de werken werden afspraken gemaakt om de veiligheid te garanderen tijdens de stilstand van de werken. Dit heeft wel tot gevolg dat de voetweg tussen Zijpestraat en Ouburg en de parking voor de school langer dan gepland afgesloten zullen blijven. De aannemer is in gebreke gesteld. Na juridisch onderzoek bleek dat het stopzetten van het contract de beste optie was. Eind augustus 2016 is de werf door de curator vrijgegeven.

Vanaf september ging de stad samen met het studiebureau op zoek naar een oplossing. Het dossier werd aangepast aan de nieuwe situatie. De gemeenteraad ging in vergadering van 21 september 2016 akkoord om de aanvullende studieopdracht voor het verderzetten van de studie- en projectbegeleiding voor de uitbreiding van de basisschool Echo in Oudegem te gunnen aan de initiële dienstverlener, TV Ontwerpatelier Peter Jannes - A2O Architecten. 

Op woensdag 16 november 2016 keurde de gemeenteraad het aangepast bestek goed, dat werd opgemaakt door TV Ontwerpatelier Peter Jannes – A2O architecten. Aan de hand van het aangepast bestek werd aan verschillende aannemers een offerte gevraagd voor het verderzetten van de werken.

Na vergelijking van de ingediende offertes is nu een nieuwe aannemer aangesteld. De verderzetting van de bouwwerken is gegund aan NV Bouwwerken De Raedt Ivan uit Zele.

Tijdens de coördinatievergadering op 3 augustus 2017 werd de aanvangsdatum voor de werken in overleg met de aannemer vastgelegd op maandag 2 oktober 2017. 

Na controle van alle administratieve documenten en het geven van het aanvangsbevel startte de aannemer de werken echter niet op de afgesproken datum. Hij werd hiervoor direct in gebreke gesteld, maar startte de werken uiteindelijk pas maandag 30 oktober 2017 op.

Indien de werken volgens planning verlopen, kunnen de nieuwe lokalen eind 2018 in gebruik genomen worden.

Contact

Dienst gebouwen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 74
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

  • magazine 106